SI / EN

P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19


Slovenski podjetniški sklad je objavil nov razpis P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19. Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Prvi prijavni rok (tj. 22.04.2021)
 bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD:
  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov.

Na ostala dva roka (20. 5. 2021 in 10. 6. 2021) pa bodo lahko kandidirala podjetja
, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Obdobje upravičenosti stroškov: od 01. 02. 2020 do 31. 12. 2021

Višina financiranja: od 5.000 EUR do 100.000 EUR kredita/podjetje. Kredit predstavlja do 100 % virov financiranja upravičenih stroškov

Doba financiranja: 1-7 let

Obrestna mera: brezobrestni kredit

Več o razpisu najdete na tem naslovu (KLIK).


  
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.