SI / EN

Obisk Vlade RS v Zasavju

Regionalna razvojna agencija (RRA) Zasavje je ob obisku Vlade RS v zasavski regiji, ki je potekal 27. in 28. septembra 2021, izrazila pričakovanje, da bodo predstavniki regije kot ključni deležniki imeli besedo tudi pri odločanju o razdelitvi sredstev Sklada za pravičen prehod (SPP). Ključno je, da se pri razvoju regije v prihodnosti zagotovi, da se upoštevajo mnenja in potrebe ljudi iz naše regije. Predstavniki RRA Zasavje so se udeležili omizja z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom na temo Načrta za okrevanje in odpornost, posveta o kohezijski politiki z državno sekretarko Moniko Kirbiš Rojs in Javne tribune o razvoju regije s celotno Vlado RS.

Direktor RRA Jani Medvešek je tako ob obisku izpostavil tudi pričakovanja, ki jih je na vlado že naslovil Svet regije (sestavljajo ga župani zasavskih občin), in sicer, da bodo predstavniki regije vključeni v delovno skupino za pripravo Območnih načrtov za pravični prehod, da mora biti črpanje sredstev iz SPP v zasavski regiji neodvisno od določitve letnice zaprtja premogovnika v savinjsko-šaleški regiji, da bodo projekti prijavljeni za SPP upravičeni kandidirati tudi za druga sredstva financiranja in da se v modelu upravljanja SPP v okviru Regionalne razvojne agencije vzpostavi projektna pisarna in Center za pravični prehod.

Pri sami porabi in črpanju sredstev iz sklada pa predstavniki regije zahtevajo, da mora regija podati zavezujoče soglasje na vse razpise za sofinanciranje projektov iz SPP, da morajo biti predstavniki regije vključeni v komisije za izbor projektov na razpisih na vseh organih upravljanja oziroma ministrstvih in da morajo imeti ves čas na voljo vse informacije za pripravo poročil o izvajanju pravičnega prehoda v Zasavju.

Posnetek javne tribune lahko najdete na tem naslovu (KLIK).
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.