SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
OBČINA HRASTNIK OBJAVILA JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI HRASTNIK V LETU 2019
03
Apr

OBČINA HRASTNIK OBJAVILA JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI HRASTNIK V LETU 2019

V petek, 29.3.2019 je Občina Hrastnik na svoji spletni strani objavila Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2019.
 
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje oziroma dodeljevanje nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik v letu 2019 in sicer za sledeče ukrepe:
  1. Ukrep: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
  2. Ukrep: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
  3. Ukrep: Spodbujanje sobodajalstva
  4. Ukrep: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva
  5. Ukrep: Podpora delovanju podjetniških krožkov za osnovnošolce
  6. Ukrep: Podpora delovanju zbornic na področju podjetništva in obrti
Skupna vrednost razpisanih sredstev za leto 2019 je 42.000,00 EUR.

Upravičenci do sredstev na podlagi določb tega razpisa in Pravilnika so:
  • Samostojni podjetniki, mikro in male gospodarske družbe, zadruge, ustanovljeni-e v skladu z zakoni, ki urejajo gospodarske družbe ali zadruge ter dejansko opravljajo dejavnost na območju občine Hrastnik. V kolikor imajo sedež dejavnosti izven območja občine Hrastnik ter poslovno enoto/podružnico v občini Hrastnik, morajo zaposlovati najmanj 25% oseb iz občine Hrastnik (stalno ali začasno prebivališče) za upoštevan delovni čas (40 ur/teden oziroma v skladu z odločbo o invalidnosti).
  • Socialno podjetje, ki je registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva in dejansko opravlja dejavnost na območju občine Hrastnik.
  • Kot upravičenci za dodelitev pomoči so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (zbornice, društva, podjetniški krožki, zadruge,  zavodi, skladi, osebe zasebnega prava), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa Pravilnika in tega javnega razpisa.
Rok za predložitev vlog je torek, 7.5.2019.
 
Več informacij o razpisu lahko najdete na spletni strani Občine Hrastnik.