SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa– B/BL 2018
25
Sep

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa– B/BL 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad vabi k oddaji vlog za pridobitev ugodnega posojila na Javni razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa– B/BL 2018 (Ur. l. RS, št. 59 z dne 7. 9. 2018)

Predmet javnega razpisa: ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in pridelave lesa na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja namena:
B – podjetniški projekti,
BL – projekti s področja obdelave ali pridelave lesa.

Razpoložljiva sredstva: 4.000.000,00 EUR

Višina sofinanciranja: posojila v višini do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV) in pri posojilu z elementi državne pomoči (SKLOP 1) do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, vendar največ 1.000.000,00 EUR in ne manj kot 15.000,00 EUR oz. vlagatelj, ustanovljen (datum vpisa vlagatelja v sodni register):

po 1.7.2017 maksimalno 75.000,00 EUR
po 1.1.2016 maksimalno 150.000,00 EUR
pred 1.1.2016 maksimalno 1.000.000,00 EUR

Upravičenci: velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer:
- gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah
- zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah

Roki prijave:
1. rok 8.10.2018
2. rok 19.11.2018

Finančni pogoj: obrestna mera:

- za namen B:
obrestna mera Z elementi državnih pomoči =3-mes.EURIBOR + pribitek od 0,60% do 0,90%
obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči=ROM+ pribitek od 0,60% do 0,80% letno

- za namen BL:
obrestna mera Z elementi državnih pomoči=3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 0,80%
obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči=ROM + pribitek od 0,10% do 0,50% letno

V primeru, da je 3- mesečni EURIBOR negativen ali da je izhodiščna obrestna mera negativna, se uporabi vrednost 0,00%.

Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem do 3 leta) in ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.


Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo lahko najdete na tem naslovu.