SI / EN

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019

Regionalna razvojna agencija Zasavje z dnem 28. 2. 2018 najavlja objavo Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Zasavje za šolsko/študijsko leto 2018/2019 (v nadaljevanju: javni razpis).


Vlogo bo možno oddati od 1. 9. 2018 dalje.


Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v Zasavski statistični regiji, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Vrednost javnega razpisa bo predvidoma: 210.000 EUR.


V obravnavi je sprememba Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki se bo v primeru potrditve uporabljal od 1. 6. 2018 dalje že za šolsko/študijsko leto 2018/2019. Besedilo javnega razpisa in obrazci za prijavo bodo objavljeni naknadno (na spletni strani www.rra-zasavje.si), prijava pa bo možna od 1. 9. 2018 dalje.


Javni razpis bo sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.


Informacije

Na e-naslovu: info@rra-zasavje.si ali na telefonski številki: 0838 49 500 ter v rubrki Regijska štipendijska shema Zasavje.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.