SI / EN

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«

Podjetja iz vzhodne kohezijske regije, ki nameravajo v tem ali prihodnjih letih svojo blagovno znamko promovirati na tujih trgih, imajo možnost pridobiti od 30.000 evrov do največ 100.000 evrov subvencije. Letošnji rok za prijavo na javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, se izteče 30. septembra 2020. 

Predmet javnega razpisa je
 sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.
 
Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.
 
Cilj razpisa je podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednje velikih podjetij do leta 2023 s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
 
Z javnim razpisom se bodo lahko sofinancirale operacije v dveh sklopih:

SKLOP 1: Predstavitev blagovnih znamk na showroomu v tujini
SKLOP 2: Sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu

Prijavitelj bo moral v okviru operacije izvesti oba sklopa.
 
Upravičeni stroški:
 
SKLOP 1:
 • stroški najema razstavnega prostora
 • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora
 • stroški tehničnih priključkov,
 • stroški izdelave koncepta predstavitve in
 • stroški opreme.

SKLOP 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so:
 • marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca,
 • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih,
 • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca,
 • certifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu,
 • prevajalske storitve, lektoriranje,
 • svetovalne storitve v zvezi z blagovno znamko upravičenca,
 • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

Višina sofinanciranja: dodeljena sredstva za posamezno operacijo ne smejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.
 
Roki za oddajo vlog:
 1. rok: 30.9.2020
 2. rok: 30.9.2021
 3. rok: 30.9.2022
 
Več informacij o razpisu ter razpisno dokumentacijo najdete na tem naslovu.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.