SI / EN

Družbena ekonomija? Skupnostna ekonomija? Ekonomija skupnosti?

V torek, 5. 7. 2022, je na Regionalni razvojni agenciji Zasavje potekala okrogla miza o pomenu družbene ekonomije in izzivih socialnega podjetništva.
 
Dogodek z naslovom Pomen družbene ekonomije pri zelenem prehodu zasavske regije je organizirala Regionalna razvojna agencija v sodelovanju z Razvojno agencijo Savinjske regije in ostalimi partnerji projekta BODI SOC - krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju Kohezijske regije Vzhodna Slovenija.

Gostje okrogle mize so bili Marko Funkl, župan Občine Hrastnik, Klara Kržišnik, vodja Regionalnega centra NVO in Jurij Bavdaž, svetovalec za socialno podjetništvo.

V dialogu z udeleženci so gostje problematiko družbene ekonomije obravnavali iz več vidikov. Uvodoma so izpostavili, da je sam termin "socialno" podjetje oziroma "socialna" ekonomija problematičen. Bolj primerno je področje definirati z izrazom "družbeno"/ "družbena". V nadaljevanju so izpostavili pomen sodelovanja skupnosti, zasledovanje t.i. družbenega učinka v vseh sektorjih, podarili so izjemne potenciale zadružništva in nevladnega sektorja pri razvoju socialnih podjetji ter izpostavili nekatere pomanjkljivost v obstoječi zakonodaji.

Gostje so pomen in vlogo družene ekonomije pri tako imenovanem zelenem oz. pravičnem prehodu zasavske regije tekom razprave pogosto izpostavili v kontekstu problematike izključevanja skupin določenih prebivalstva, vedno večje razslojenosti družbe, problema kapitalskih interesov, zunanjih /globalnih vplivov, varovanja okolja ipd. Družbena ekonomija ima na vse našteto dobre odgovore.

Srečanje so zaključili z ugotovitvijo, da v zasavski regiji obstaja potencial za razvoj družbene ekonomije. Izpostavili so nujnost razvoja tega sektorja in preslikavo principov družbenega podjetništva v ostale sektorje in družbene dimenzije. V regiji so namreč že prisotni dobri projekti/ pobude  (primeri: Energetska skupnost Zeleni Hrastnik, Stara šola Litija, Ropotarnc'a), poleg tega je prisotno kvalitetno podorno okolje, različne izkušnje, veliko je dobrih idej ter motiviranih organizacij in posameznikov.  

Z dogodkom Pomen družbene ekonomije pri zelenem prehodu zasavske regije so RRA Zasavje in projektni partnerji projekta BODI SOC vsekakor spodbudili razvojne aktivnosti v zasavskem sektorju družbene ekonomije.


 
 
 
 
 

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.