SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si
Danes v Zagorju 11. redna seja Razvojnega sveta zasavske regije
05
Mar

Danes v Zagorju 11. redna seja Razvojnega sveta zasavske regije

V torek, 5. marca 2019, se je na 11. redni seji sestal Razvojni svet zasavske regije (RSR). Seje so se poleg članic in članov RSR, udeležili tudi dr. Peter Gašperšič, nekdanji minister za infrastrukturo in aktualni sodelavec v Kabinetu ministra za okolje in prostor, ter člani Odbora RSR za razvoj energetike v Zasavju (OREZ).

 
Na seji so članice in člani RSR obravnavali in sprejeli Letno poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2014-2020 za leto 2018 ter sprejeli dopolnitev Seznama najpomembnejših projektov, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali ključne razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije v dopolnjen Dogovor za razvoj regije Zasavje.

Dogovor, ki je bil podpisan 22. maja lani, bo po novem vključeval projekt PONI – Podjetno nad izzive, v okviru katerega se bo izvajal program usposabljanja za bodoče samostojne podjetnike.
 
Člani sveta so soglasno sprejeli tudi nabor pripomb na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, ki je bil objavljen 13. februarja letos.

Rok za oddajo pripomb in predlogov spremembo osnutka zakona, ki bo sprejet po skrajšanem postopku, je 14. marec.

Nabor pripomb na zakon vključuje zahtevo Razvojnega sveta v sodelovanju z OREZ, da se v obstoječem Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save nedvoumno zapiše, da se sedež družbe in ne zgolj dislocirana enota, prestavi na teritorialno območje gradnje srednjesavskih hidroelektrarn (torej na območje ene od zasavskih občin).

Obenem Razvojni svet, OREZ in Svet regije zahtevata, da se v dogovoru o sodelovanju koncesionarja, koncedenta in lokalnih skupnosti, podrobneje uredi način in obseg sodelovanja in pravic soodločanja in nadzora.

Stališče Razvojnega sveta je, da se tako v upravo, kot tudi v nadzorni odbor družbe, imenujeta vsaj dva predstavnika iz Zasavja.

Zahtevam Razvojnega sveta se pridružuje tudi Svet zasavske regije, ki ga sestavljajo župani občin Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi.