SI / EN

Sprememba razpisa za ugodna razvojna posojila za problemska in obmejna območja - BP3

Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS 8/2020, objavil spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih - BP3

V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3. javnega razpisa dodata dva nova roka za oddajo vlog, in sicer sta to poleg še aktualnega roka 14.2.2020, še 13.3.2020 ter 15.4.2020.

Več o javnem razpisu najdete tukaj
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.