SI / EN

Regijska razvojna konferenca 2021

Regionalna razvojna agencija Zasavje je 16. 6. 2021 v Trbovljah organizirala Regijsko razvojno konferenco 2021. Namen konference je bil seznanitev  deležnikov in javnosti z Regionalnim razvojnim programom zasavske regije 2021-2027 (RRP) in pregled projektov, ki so bili s strani različnih organizacij  iz zasavske regije predlagani za vključitev v t.i. programski del RRP. V sklepnem delu konference so udeleženci poskušali določiti ključne strateške regijske projekte.
 
Uvodoma so udeležence pozdravili Marko Funkl, predsednik Razvojnega sveta zasavske regije, mag. Tomaž Berginc, predsednik GZS Zasavske gospodarske zbornice in Jani Medvešek, direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje. Spregovorili so o pomenu dialoga in sodelovanja pri pripravi in uresničevanju novega regionalnega razvojnega programa, izpostavili mnoge prednosti, potenciale in posebnosti zasavske regije in poudarili pomen podpore svetovno konkurenčnim gospodarskim dejavnostim iz regije.
 
V nadaljevanju so sodelavci RRA Zasavje predstavili RRP in še posebej izpostavili njegov programski del, ki trenutno vsebuje 196 projektnih predlogov za izvedbo v novem programskem obdobju 2021 – 2027. Posebnost aktualnega regionalnega razvojnega programa je 44 projektov, ki so bili predlagani za izvedbo v okviru Sklada za pravični prehod in Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Sklad za pravični prehod (JTF – Just transition fund) je nov finančni instrument v okviru kohezijske politike, ki naj bi podpiral območja, ki se zaradi prehoda na podnebno nevtralnost soočajo z velikimi družbeno-gospodarskimi izzivi.
 
V nadaljevanju so udeleženci pregledali obstoječe projektne predloge programskega dela RRP po posameznih razvojnih prioritetah (1- Inovativno in konkurenčno gospodarstvo v Zasavju, 2 - Zeleno in nizkoogljično Zasavje, 3- Mobilno in regionalno povezano Zasavje, 4 - Družbeno razvito Zasavje, 5 - Trajnostni in celostni razvoj mest in podeželja v Zasavju; 6 - Projekti Sklada za pravični prehod). Podali so nekatere vsebinske dopolnitve, predloge za povezovanje oziroma združevanje projektov in predlagali tudi nekaj dodatnih projektov. Vsa vsebina je bila obravnavana iz vidika razvojnega potenciala regije. V sklepnem delu konference so udeleženci identificirali tiste projekte, ki bodo imeli pomemben učinek na razvoj celotne regije.
 
Regionalni razvojni program nastaja v sodelovanju z deležniki iz celotne zasavske regije. Po Regijski razvojni konferenci sledi obravnava RRP na odborih Razvojnega sveta zasavske regije in nato potrjevanje programa na Razvojnem svetu zasavske regije. Osnutek regionalnega razvojnega programa je dostopen na tej povezavi.
 
Za več informacij o pripravi Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2021 - 2027 pišite na  info@rra-zasavje.si ali pokličite na 08 384 9500.

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.