SI / EN

RRA Zasavje dijakom GESŠ predstavila pravični prehod in priložnosti čistih vodikovih tehnologij

Delavnico, ki je potekala v Mladinskem centru Hrastnik in je bila usmerjena v spodbujanje aktivnega državljanstva ter razpravo o zelenem in pravičnem prehodu, je organizirala Občina Hrastnik. RRA Zasavje je predstavila ključne iniciative Pravičnega prehoda Zasavja in priložnosti, ki se odpirajo na področju integracije vodikovih tehnologij v regiji.

Župan Občine Hrastnik, Marko Funkl, je otvoril dogodek z uvodom, ki je vključeval pregled vključevanja mladih v procese oblikovanja lokalnih skupnosti, sledila pa je predstavitev Mladinskega centra Hrastnik, kjer je dogodek tudi potekal. Kristijan Adamlje iz RRA Zasavje je dijakom predstavil Pravični prehod Zasavja in trajnostne energetske iniciative, ki jih agencija vodi oziroma se vanje vključuje. Poudarek je bil na proizvodnji in uporabi zelenega vodika, ki ga regija prepoznava kot ključen element energetske tranzicije in specializacije regije za področje trajnostne energetike in razogljičenja gospodarskega sektorja.

V tem kontekstu so bili dijakom predstavljeni Interregov projekt H2GreenFUTURE, v katerem RRA Zasavje v tesnem sodelovanju z Občino Hrastnik nastopa kot projektni partner, ter projektni predlog Mala vodikova dolina Zasavje (H2SAVA), ki so ga konzorcijski partnerji pod vodstvom RRA Zasavje v aprilu 2024 prijavili na program Horizon EUROPE.

Delavnica je nadalje obravnavala vprašanja trajnostnega razvoja in ustanavljanja energetskih zadrug kot ključnih elementov za krepitev skupnosti in skupne pristope pri oskrbi z energijo. V okviru teh razprav so bili izpostavljeni tudi izzivi in strategije za implementacijo trajnostnih tehnologij na regionalni ravni. Veseli nas, da je na delavnici potekala intenzivna diskusija z mladimi, ter da smo zaznali izjemen potencial mladih za aktivacijo v skupnosti in v razvoju regije.

Zaključek delavnice je obsegal ogled območja obrtne cone Rudnik v Hrastniku, kjer je bila predstavljena razstava uporništva. Dogodek se je nadaljeval z obiskom Osnovne šole narodnega heroja Rajka, ki predstavlja primer učinkovitega vključevanja trajnostnih praks v izobraževalni sistem.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.