SI / EN

Uspešna prijava RRA Zasavje na razpisu programa JTPeers Exchange


Regionalni razvojni agenciji Zasavje (RRA Zasavje) je bil v okviru programa Just Transition Platform – JTPeers Exchange odobren projekt, ki je usmerjen v izmenjavo dobrih praks med evropskimi regijami v pravičnem prehodu. V okviru projekta bo izmenjava praks potekala med Spodnjo Šlezijo na Poljskem in Zasavjem. Projekt je nadaljevanje iniciative iz leta 2023, ko je RRA Zasavje gostila delegacijo iz Spodnje Šlezije. Takrat so prvič izmenjali poglede na pravični prehod v obeh regijah in delili ključne informacije o strateških projektih in drugih pobudah za učinkovitejši prehod regij. V aktualnem projektu bo regija gostiteljica Spodnja Šlezija.

Dodatno so na pobudo JTP (Just Transition Platform) bili k sodelovanju v projektu predlagani tudi partnerji iz organizacije Association of Active Youths Florina iz Zahodne Makedonije v Grčiji. V projektu bodo tako dobre prakse izmenjevali trije partnerji: RRA Zasavje (Slovenija), Urad maršala vojvodstva Spodnja Šlezija (Poljska) in Društvo aktivnih mladih Florina iz Zahodne Makedonije (Grčija).

Projekt bo obravnaval ključna področja, kot so razvoj in upravljanje energetskih skupnosti, kjer se bo iskalo načine za ekonomsko in socialno opolnomočenje lokalnih prebivalcev, poseben poudarek bo na pristopih za učinkovito vključevanje mladih, ki bodo temeljile na izkušnjah grškega partnerja in bodo mladim omogočale aktivno sodelovanje v procesih pravičnega prehoda ter raziskovanje praks krožnega gospodarstva, ki so ključne za vzpostavitev trajnostnih gospodarskih sistemov z minimalnim odpadom in maksimalnim ponovnim izkoriščanjem virov.

Prva izmenjava bo potekala v živo na Poljskem, v začetku septembra 2024, kjer se bodo partnerji srečali in neposredno izmenjali znanja in izkušnje. To bo omogočilo neposreden prenos praktičnih znanj in učinkovitejše vzajemno učenje ter vzpostavitev trajnih partnerstev in mreženja s ključnimi evropskimi akterji na področju pravičnega prehoda.

Za več podrobnosti o projektu se obrnite na RRA Zasavje.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.