SI / EN

Srečanje Regijske razvojne mreže Zasavje 2021

Regionalna razvojna agencija Zasavje organizira delovno srečanje Regijske razvojne mreže Zasavje, ki bo potekalo v torek, 31. 8. 2021, od 9.00 do 11.00, na naslovu Opekarna 28a, 1420 Trbovlje (RRA Zasavje, poslovna enota Trbovlje).

Namen delovnega srečanja je razprava o viziji razvoja zasavske regije po posameznih področjih in preučitev možnosti usklajevanja in povezovanja vsebin, projektov in aktivnosti na regionalni ravni. Srečanje bo tudi priložnost za podajo projektnih predlogov in pobud v okviru dodatnega poziva za dopolnjevanje Regionalnega razvojnega programa za zasavsko regijo 2021– 2027, ki bo odprt do 8. 9. 2021.  

Delo bo potekalo v naslednjih delovnih skupinah:
  • Razvojna prioriteta 1 - Inovativno in konkurenčno gospodarstvo (poslovne cone in lokacije, podjetništvo, inovacije, turizem, digitalizacija, garancijske sheme, usposabljanja, razvojni programi ipd.);
  • Razvojna prioriteta 2 - Zeleno in nizkoogljično Zasavje (energetska sanacija, kanalizacijska infrastruktura, čistilne naprave, pridobivanje energije iz obnovljivih virov, ravnanje z odpadki, promocija vsebin in ozaveščaje, mehke okoljske vsebine ipd.),
  • Razvojna prioriteta 3 – Mobilno in regionalno povezano zasavje (kolesarska infrastruktura, električna kolesa, park & ride sistemi, počivališča za avtodome, pešpoti, urejajanje mestnih vaških in mestnih središč, rekonstrukcija in izgradnja cest, parkirišča, garažne hiše, »smart cities« rešitve ipd.);
  • Razvojna prioriteta 4 - Družbeno razvito Zasavje (zdravstvene storitve, zdravstvena in socialno varstvena infrastruktura, stanovanjske kapacitete, razvoj kadrov, štipendijske sheme, izobraževanje, šport in kultura (programi, infrstruktura, oprema), bivalne enote za starejše in osebe s posabnimi potrebami, programi psihosocialne pomoči, progami socialne aktivacije, večgeneracijski in medgeneracijski centri, karierni centri, usposabljanja ipd. ) ;
  • Razvojna prioriteta 5 - Trajnostni razvoj mest in podeželja (urejanje naselij in stavb, snacija degradirnih površin, tematske in učne poti, revitalizacija območij, aktivno državljanstvo, razvoj nevladnih organizacij ipd.);

Za več informacij pišite na info@rra-zasavje.si ali pokličite na +386 (0)8 38 49 500 (RRA Zasavje).

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.