SI / EN

SPOT regija Zasavje

  • O projektu
  • Aktivnosti
Izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022

Območno obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi je bila skupaj z Območno obrtno-podjetniško zbornico Trbovlje uspešna pri prijavi na Javnem razpisu za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022.

Pri izvajanju SPOT regije Zasavje, RRA Zasavje sodeluje kot zunanji izvajalec.

Namen projekta je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ter izboljšanje podjetniške kulture. Izvajanje projekta je namenjeno:
- krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;
- pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

S projektom želimo izvajalci prispevati k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetji s povečanjem informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in povečanjem zgodnje podjetniške aktivnosti.

Aktivnosti SPOT regije Zasavje:
1. INFORMIRANJE
2. SETOVANJE
3. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA
4. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE
5. IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
6. POROČANJA IN SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Projekt bo trajal od 01.01.2018 do 31.12.2022.

Finančna podpora operacije
Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.