SI / EN

Vloga za uveljavljanje nadaljnjega sofinanciranja kadrovskih štipendij v letu 2018/19

Pogodba o sofinanciranju kadrovske štipendije delodajalce obvezuje, da za vsako šolsko/ študijko leto najkasneje do 30. 11., posredujejo na RRA Zasavje priporočeno po pošti:

1. ustrezno izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje nadaljnjega sofinanciranja kadrovskih štipendij, in sicer je potrebno v obrazec vnesti vse aktivne štipendiste, za katere boste (bodisi uveljavljali nadaljnje sofinanciranje ali jim bo mirovalo štipendijsko razmerje ali so zaključili v š. letu 2017/2018 izobraževanje in ste jih zaposlili ali boste oz. ste z njimi prekinili štipendijsko razmerje). Skratka vnesti je potrebno stanja vseh štipendistov, razen za tiste, ki so zaključili pogodbene obveznosti v skladu z RŠS. Zaključene obveznosti pa so takrat, ko štipendist, ki je zaključil izobraževanje, oddela najmanj 1 leto pri delodajalcu.

Vlogi pa je potrebno priložiti:

2. Aneks k pogodbi o kadrovskem štipendiranju – vzorec je v prilogi - aneks morate skleniti z vsakim kadrovskim štipendistom posebej in nam posredovati fotokopijo. Aneks se nanaša na vašo osnovno pogodbo sklenjeno s štipendistom. Vzorec, ki ga imate v prilogi, je prilagojen vzorcu pogodbe o kadrovskem štipendiranju, ki je bil del razpisne dokumentacije v času vaše prijave na javni razpis za šolsko/študijsko leto 2017/2018 (vzorec pogodbe ponovno prilagamo za orientacijo, kje so spremembe nastale). Namreč maja letos se je spremenil Zakon o štipendiranju in pa tudi Pravilnik o kadrovskem štipendiranju (povezave do obeh dokumentov so dostopne na naši spletni strani www.rra-zasavje.si pod pravnimi podlagami, kjer najdete tudi vse uporabne informacije). Vzorec aneksa, ki vam ga prilagamo, vsebuje poleg višine štipendije, ki jo boste določili vi za novo š. leto tudi vse novitete skladne s temi spremembami zakona in pravilnika. Prosimo vas, da pred podpisom aneksov s štipendisti (vzorca v prilogi) preverite, ali se členi s spremembami nanašajo na ustrezne člene vaše podpisane pogodbe s štipendistom za preteklo š. leto. Če vsebina ne bo usklajena, je aneks neuporaben.

3. Soglasje štipendista – ga mora podpisati vsak štipendist ob podpisu aneksa in nam ga posredujete skupaj z dokumentacijo (gre za varovanje osebnih podatkov)

4. Poročilo o enomesečni praksi – original – v poročilu je potrebno opredeliti datumsko obdobje, od kdaj do kdaj je bila praksa opravljena in navesti št. ur, ki jih mora biti najmanj 160. Praksa je lahko opravljena v š. letu tudi v več delih. Mora pa jo delodajalec zagotoviti vsako š. leto.

5. fotokopija potrdila o vpisu za š. leto 2018/2019 za vsakega štipendista posebej.

6. Izpis obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS) za štipendista po zaključku pogodbenih obveznosti (potrebno posredovati za štipendiste po zaključeni 12 mesečni zaposlitvi; potrdilo pridobi štipendist brezplačno na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in služi kot dokazilo, da so pogodbene obveznosti zaključene).

7. druge priloge, ki dokazujejo situacijo štipendijskega razmerja: npr. ponavljanje letnika (potrdilo o vpisu) ali zaključek izobraževanja in zaposlitev (potrdilo o zaključku izobraževanja + fotokopijo M1 obrazca) ali morebitne izjave štipendista, ki bi vplivale na pogodbeno razmerje ali izjave delodajalca in druga dokazila.
***
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.