SI / EN

Poročanje o podeljenih štipendijah v letu 2020/2021

Vabimo vas, da Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije poročate o štipendijah, podeljenih v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021.

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo v šolskem/študijskem letu 2020/2021, ne glede na to, kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo.
Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 vsaj enega štipendista.
Podatke vnesete preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben ustrezen certifikat.

Več informacij se nahaja na spletni strani sklada.
Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 je 31. 12. 2020.Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.