SI / EN

KAKO IZVAJAMO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO ZASAVJE?KAKO IZVAJAMO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO ZASAVJE?


1. Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah

RRA Zasavje bo vsako leto (na začetku leta) objavila Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/ študijsko leto. Delodajalci, ki se prijavijo na javni poziv, v vlogi opredelijo izobrazbeno strukturo predvidenih prejemnikov štipendij. V praksi to pomeni, da se podjetjem, ki se prijavijo na javni poziv, omogoči vključitev v sistem subvencioniranega kadrovskega štipendiranja.
RRA Zasavje je javni poziv za šolsko/ študijsko leto 2016/2017 objavila novembra 2016, javni poziv za šolsko/ študijsko leto 2017/2018 februarja 2017, zadnji javni poziv (za leto 2018/19) pa je na voljo na tej povezavi.


2. Javni razpis za delodajalce za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij (RSKŠ) za naslednje šolsko/ študijsko leto

Štipendistom se bodo dodelile štipendije na podlagi Javnega razpisa za delodajalce za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij (RŠS) – RRA Zasavje ga bo vsako leto objavila na podlagi potreb delodajalcev in predhodno pridobljenih javnih sredstev, in sicer z odločbami za podelitev štipendij štipendistom tistih delodajalcev, ki izpolnjujejo pogoje Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur. l. RS št. 56/2013, in Zštip-1B, Ur. l. RS št. 31/2018).
 
3. Sklenitev pogodb  o štipendiranju
Z delodajalcem se sklene pogodba, ki štipendista in podjetje med drugim zavezuje, da najkasneje v enem mesecu po zaključku izobraževanja skleneta pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto.


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.