SI / EN

JAVNI POZIV DELODAJALCEM 2016/2017


JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

Namen
 javnega poziva je informiranje dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja, ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med dijaki in študenti.

PRIJAVITELJI
Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017 oddajo vsi delodajalci, ki želijo podeliti kadrovsko štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017.

PRIJAVA
Potrebe morajo delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddati preko obrazca.

Prijavo potreb podpisano in žigosano oddajte na naslov:
Regionalna razvojna agencija Zasavje
Grajska ulica 2
1410 Zagorje ob Savi
ali skenirano na elektronski naslov tjasa.polc@rra-zasavje.si.
Rok za prijavo je 23.11.2016.

JAVNA OBJAVA POTREB
Če delodajalec v postopku oddaje potrebe izbere, da želi javno objavo, se bo oddana potreba objavila v zbiru kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2016/2017 in na spletni strani RRA Zasavje.
Če delodajalec v postopku oddaje potrebe izbere, da ne želi javne objave, se bo oddana potreba izpisala samo v evidenci na RRA Zasavje, ne pa tudi v javno objavljenem zbiru potreb na spletni strani RRA Zasavje.

DOLŽNOST POROČANJA O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH
Vsi subjekti, ki dodeljujejo štipendije, so dolžni letno, do konca koledarskega leta, za tekoče šolsko ali študijsko leto poročati o dodeljenih štipendijah.

DODATNE INFORMACIJE 
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu tjasa.polc@rra-zasavje.si  ali po telefonu 08 38 49 500 ali 070 789 032.
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.