SI / EN

Osnutek Območnega načrta za pravični prehod Zasavske premogovne regije oddan na Evropsko komisijo

Na tej povezavi se nahaja osnutek Območnega načrta za pravični prehod Zasavske premogovne regije, ki ga je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) oddala v pregled Evropski komisiji (EK). Ko bosta Evropska komisija in Republika Slovenija potrdila Območni načrt za pravični prehod Zasavske premogovne regije, bo ta predstavljal programski dokument, v katerem bo določena poraba 74,5 milijona EUR, ki bodo Zasavju na voljo iz evropskega Sklada za pravični prehod za nadaljevanje gospodarske in socialne tranzicije regije po opustitvi premogovne dejavnosti.

Osnutek se je že usklajeval s številnimi regionalnimi in državnimi deležniki, kot tudi z Evropsko komisijo. V nadaljnjem pogajalskem procesu med SVRK in EK se tako ne pričakuje, da bo še prišlo do večjih sprememb in dopolnitev dokumenta.  Sam osnutek, tako, predstavlja delovni dokument, po katerem se lahko pripravljajo operacije, ki bodo sofinancirane iz Sklada za pravični prehod (SPP). 
 
V osnutku Območnega načrta je navedeno, da je zaprtje premogovnikov v regiji povzročilo izgubo več kot 5.000 delovnih mest, ki do danes niso bila nadomeščena. Posledično zato danes 49 % delovno aktivnega prebivalstva dnevno migrira na delo v druge regije, prebivalstvo regije pa se je od začetka zapiralnih del zmanjšalo za več kot 10 %. Območni načrt za odpravo teh težav predvideva ukrepe na področju energetike, gospodarstva, izboljšanja povezjivosti regije in človeških virov, ki so v prvi mesti namenjena ustvarjanju delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Opomba: Osnutek je pripravljen na podlagi obrazca iz evropske Uredbe o vzpostavitvi Sklada za pravični prehod, ki določa vsebino območnega načrta. Osnutek zato ne vsebuje tipičnih elementov, kot je kazalo, ki jih vsebujejo drugi programski dokumenti za izvajanje evropske kohezijske politike.

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.