SI / EN

Zasavski izobraževalci v iskanju inovacij na področju izobraževanja na Nizozemskem


RRA Zasavje je v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje med 10. – 14. oktobrom 2023 organizirala strokovno ekskurzijo za ravnatelje ter predstavnike zasavskih osnovnih in srednjih šol. Njen cilj je bil raziskati inovacije v izobraževanju ter povezati najnovejše trende na področju izobraževalne tehnologije s specifičnimi potrebami zasavskih izobraževalnih ustanov.

Trije dnevi ekskurzije so bili namenjeni poglobljenemu raziskovanju, izmenjavi idej in ter snovanju potencialnih projektov, ki bi lahko bili financirani s sredstvi Sklada za pravični prehod. Pri tem smo sledili Območnemu načrtu zasavske premogovne regije, kjer je izobraževanje postavljeno kot eno od ključnih področij, s poudarkom na obogatenem izvajanju kakovostnega in dostopnega učenja ter uvajanju krožnih vsebin v vzgojno izobraževalne zavode. Ta sredstva predstavljajo priložnost, da zasavske šole ciljno naslovijo svoje specifične izobraževalne cilje.

Ekskurzija se je pričela z udeležbo na konferenci EDUtech Europe, kjer so udeleženci dobili vpogled v ključne teme, ki oblikujejo sodobno izobraževanje, kot so digitalizacija, umetna inteligenca, izobraževanje učiteljev, pedagogika za digitalno učenje, trajnost ter kibernetska varnost. Več kot 200 vodilnih ponudnikov izobraževalne tehnologije je predstavljalo svoje najnovejše rešitve, kar je udeležencem omogočilo pridobivanje dragocenih vpogledov v prihodnost izobraževanja.

Drugi dan ekskurzije je bil namenjen obisku centra Strax, kjer so se udeleženci poglobili v razumevanje, kako nova tehnologija lahko podpre, obogati in izboljša izobraževanje zdaj in v prihodnosti.

V znamenju navdihujočih obiskov treh nizozemskih izobraževalnih ustanov je minil zadnji dan ekskurzije. Osnovna šola Buurtplein Doetinchem, univerza uporabnih znanosti Iselinge Hogeschool ter največje regionalno izobraževalno središče za poklicno izobraževanje in usposabljanje Graafschap College so ponudile dragocene vpoglede v raznolike pristope k izobraževanju, pri čemer so udeleženci videli implementacijo sodobnih učnih pripomočkov v proces izobraževanja.

Udeleženci so ob obisku teh ustanov pridobili številne ideje o tem, kako izobraževanje povezati s hitrimi spremembami v družbi ter kako vpeljati kompetence s področja digitalnosti, trajnosti in podjetnosti v svoje projekte.

Dan se je zaključil z delavnicami na temo razvijanja projektih idej.  Zahvaljujemo se Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje za organizacijo programa, ki je omogočil neprecenljivo priložnost za širjenje obzorij.

Strokovna ekskurzija na Nizozemsko je nedvomno pustila globoke vtise ter odprla vrata za obetavne projekte in inovacije v zasavskem izobraževanju.

Foto:Simon Konečnik in RRA ZasavjeOstale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.