SI / EN

Sprememba roka za oddajo vlog na javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje

V petek, 28. junija 2024, je bila v Uradnem listu objavljena sprememba javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2024–2027.

Zaradi te spremembe se 1. rok za oddajo vlog prestavi s 1. julija 2024 na 15. julija 2024.

Več informacij o spremembi razpisa najdete na spletni strani Javne agencije SPIRIT Slovenija: https://www.spiritslovenia.si/razpis/417Ob tem obveščamo vse prijavitelje, ko so že oddali vlogo na razpis, da v primeru samoiniciativne dopolnitve vloge (vlogo je prijavitelj že oddal) pred iztekom roka za oddajo vlog, lahko vlogo tudi dolpolnijo.  Dopolnitev vloge mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ – DOPOLNITEV VLOGE na JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ ZA GOSPODARSKO PRESTRUKTURIRANJE V ZASAVSKI IN SAVINJSKO – ŠALEŠKI PREMOGOVNI REGIJI V OKVIRU SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD V OBDOBJU 2024 – 2027« in z nazivom in naslovom prijavitelja.
 
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE INVESTICIJ ZA GOSPODARSKO PRESTRUKTURIRANJE V ZASAVSKI IN SAVINJSKO – ŠALEŠKI PREMOGOVNI REGIJI V OKVIRU SKLADA ZA PRAVIČNI PREHOD V OBDOBJU 2024 – 2027 (kratica javnega razpisa: SPP produktivne naložbe)
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.