SI / EN

Zaključek del v Obrtno-industrijski coni Hrastnik

Predstavniki Regionalne razvojne agencije Zasavje so se 19. decembra 2023 udeležili slovesnosti ob zaključku del projekta Obrtno-industrijska cona Hrastnik. Projekt je eden izmed najpomembnejših projektov inštrumenta Dogovor za razvoj regij prejšnje finančne perspektive v Zasavju in predstavlja veliko pridobitev za razvoj gospodarstva ter uresničevanje vizije trajnostnega razvoja in izboljšanja kvalitete življenja v regiji. Župan občine Hrastnik Marko Funkl je ob tem poudaril, da je vlaganje v infrastrukturo med prednostnimi nalogami občine in da je nova poslovna površina, ki je nastala na tem območju lahko dobra podlaga za razvoj gospodarstva v spodnjem delu Hrastnika.

Slovesnosti se je med drugimi udeležil tudi minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki je poudaril, da se na ministrstvu zelo zavedajo pomena podjetništva za slovensko gospodarstvo. "Vsako podjetje je, ne glede na velikost, pomembno za rast gospodarstva. S tem pa prispeva k boljši skupni prihodnosti vseh nas. Razvoj infrastrukture, kot je obrtna cona, je zato bistvenega pomena za razvoj podjetništva. Obrtne cone pa so pomembne tudi za lokalne skupnosti."

Hrastniški župan je spomnil, da gre pri OIC Hrastnik za največji gospodarski projekt v občini v zadnjih 30 letih."Za omenjeni projekt smo prejeli 3.300.000,00 evrov Evropske unije in državnih sredstev. Celotna vrednost investicije je bila 4.521.839,17 EUR. Ob tej investiciji se zaključuje tudi dodatna investicija v izgradnjo nove ureditve trafo postaje na tem območju, prav tako so vzporedno veliko investicijo izvedli tudi Plinovodi."

Dodal je še, da v četrtek sledi še podpis pogodbe za začetek del na državni cesti ob coni in se še zahvalil vsem, ki so prispevali k uspešni realizaciji projekta, ki pomeni veliko spodbudo za nadaljnji razvoj.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.