SI / EN

Začetek programa Podjetno nad izzive - PONI Zasavje

Regionalna razvojna agencija Zasavje je pričela z izvajanjem podjetniškega programa usposabljanja v okviru projekta Podjetno nad izzive PONI Zasavje. 3. januarja 2024 je v Trbovljah prvih deset udeležencev projekta (1. skupina) predstavilo svoje poslovne ideje. S tem so položili temelje za razvoj lastnega podjetja in podjetnosti v Zasavju.

Udeleženci bodo v projekt vključeni 4 mesece, v tem času pa bodo s pomočjo notranjih in zunanjih mentorjev ter številnih priznanih izvajalcev najrazličnejših delavnic razvili svoje podjetniške ideje in pripravili poslovni načrt. "Osebno trenerstvo in prehransko svetovanje, cenovno ugodno brizganje plastičnih prototipov, mentorstvo mednarodnih projektov in izdelava unikatnih oblačil za otroke je le nekaj projektnih idej, ki jih bodo udeleženci z našo pomočjo razvijali in upamo, da po končanem projektu tudi uresničili," je povedal mentor projekta Jernej Lipar.

RRA Zasavje projekt PONI Zasavje izvaja v okviru izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, umeščen pod Prednostno nalogo 1: Inovacijska družba znanja, Specifični cilj RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR). Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije.

V maju 2024 se predvideva najava novega, drugega Javnega poziva za vključitev do 11 udeležencev v projekt PONI Zasavju. Do konca izvajanja projekta se predvideva izvedba 10 skupin v katerih bo vključenih 106 udeležencev.

Vse o programu si lahko preberete na tem naslovu https://www.rra-zasavje.si/si/projekti/podjetno-nad-izzive-poni-zasavje/
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.