SI / EN

Z električnimi kolesi na zasavske vršace - Projekt PRONADRION za bolj zeleno in podnebno odporno regijo

Regionalna razvojna agencija Zasavje je kot vodilni partner vložila vlogo za projekt PRONADRION - Spodbujanje narave za razvoj bolj zelenega Jadransko-jonskega območja. Projekt je bil vložen v okviru 1. javnega razpisa programa IPA-Interreg Adrion v okviru prednostne osi 2 "Podpora bolj zeleni in podnebno odporni jadransko-jonski regiji"; Poseben cilj 2.3 "Podpora ohranjanju in zaščiti okolja v jadransko-jonski regiji". Celotni proračun PRONADRION-a znaša 1.498.136,94 evra.

PRONADRION poudarja idejo spodbujanja narave s ciljem, okrepiti njeno zaščito in ohranjanje ter jo povezati z biotsko raznovrstnostjo in zeleno infrastrukturo, in sicer tudi v urbanih območjih, hkrati pa zmanjšati vse oblike onesnaževanja v jadransko-jonski regiji. Projekt si prizadeva podpreti razvoj transnacionalnih strategij in skupnih akcijskih načrtov (politike), pilotskih akcij in skupnih rešitev za enotno spodbujanje območja ADRION kot bolj zelene in podnebno odporne regije.

PRONADRION si prizadeva nasloviti skupni izziv spodbujanja narave za razvoj bolj zelenega območja ADRION. Partnerji in/ali povezani partnerji premorejo edinstvena območja, kjer je močno izražena potreba po podpori ohranjanju in zaščiti okolja; to je tudi cilj izvedbe v sklopu pilotskih akcij in skupnih rešitev PRONADRION-a.

Glavni cilj PRONADRION-a je podpora ohranjanju in zaščiti okolja, biotski raznovrstnosti, zeleni infrastrukturi ter zmanjšanju onesnaževanja z namenom, ustvariti bolj zeleno in podnebno odporno regijo. Ta bo stremela k temu, da bodo njeni deležniki dosegli kar najvišjo raven zmogljivosti na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, vključno z varovanimi območji in območji po direktivah o habitatih in pticah, zelenimi in modrimi infrastrukturami ter ekosistemskimi storitvami, skupaj s trajnostnim upravljanjem tal, ribištva in ribogojstva.

V okviru projekta bomo v Zasavju investirali v gorska električna kolesa z opremo za uporabnike (kot so, denimo, čelade), v dve univerzalni električni polnilni postaji in prostor za shranjevanje koles. Slednje bo delovalo kot "E-Bike Hotel", ki ga bomo tako za turiste kot za lokalne uporabnike pridobili v okviru projekta. Del projekta bodo tudi posebne kolesarske izkušnje, primerne za uporabnike električnih koles, s poudarkom na doživetjih zunaj mesta in na zaščitenih območjih naravne dediščine ter območjih Natura 2000. Pripravili bomo kolesarske ture od mesta do podeželja oziroma do gorskih vrhov ter "kolesarsko" med seboj povezali planinske koče, s čimer bomo zmanjšali število avtomobilskih potovanj.

V projekt bomo vključili naravne parke na območjih Kuma in Mrzlice ter planinske koče Kum, Mrzlica in Sveta Planina, del območja Trojan, del Posavskega hribovja, Čemšeniško planino, Reber, Medijo, Kotredež, Kandrše - Drtijščico in območje Kopitnika. Ljubiteljem avantur med uporabniki električnih koles bo na voljo raziskovanje pobočij okrog 1131 metrov visokega Javorskega vrha, ki jih bodo namesto z avtomobili osvajali s kolesi, svoje veščine in kolesarsko znanje bodo lahko med drugim preizkusili v gorsko kolesarskih parkih na Javorju in Cilenci. Upravljanje koles in polnilnih postaj bodo prevzela lokalna društva in zavodi, ki bodo skrbeli za najem koles in uporabnikom nudili informacije o kolesarskih turah. Lastnikom koles, ki bodo obiskali Zasavje, bodo zagotovljeni varni prostori za njihovo shranjevanje.

Projekt bo obiskovalcem regije omogočil, da bodo pri raziskovanju zelenega okolja mest in okoliških vzpetin namesto po osebnih avtomobilih pogosteje posegali po kolesih. Cilj je spodbujanje kolesarjenja kot okoljske in trajnostno družbene alternative avtomobilom za prevoz na obrobja mest in na podeželje. Zavetišče za kolesa bo ponujalo varno parkiranje in shranjevanje koles; to sta, nenazadnje, pomembna dejavnika pri odločanju za prevoz s kolesom. Javno dostopne električne polnilne postaje bodo zagotovile tudi boljše uporabniške izkušnje, saj bodo za polnjenje in zmanjševanje emisij pri prevozu koristile obnovljive vire energije. V "kontekst" racionalne rabe energije sodijo tudi klopi in table, namenjene območjem Natura 2000, pa manjše in večje opozorilne table s QR in NFC kodami, aplikacija z razširjeno resničnostjo za konceptualno oblikovanje revitalizacije in promocijo narave v okviru območij Natura 2000, leseni didaktični pripomočki in podobno.

Zasavska kolesarska krožna pot bo povezala vsa območja Natura 2000 v regiji in bo namenjena prevozu tako obiskovalcev kot lokalnega prebivalstva iz mest v bolj oddaljene podeželske kraje, pri čemer bodo namesto vozil na fosilna goriva uporabljali kolesa, kar bo prispevalo k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida (CO2) in najfinejših prašnih delcev (PM10).
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.