SI / EN

Vabilo na Regionalno delavnico na temo kakovosti in skrbi za tla v Zasavju

Regionalna razvojna agencija Zasavje v sodelovanju s strokovnjaki z Univerze v Ljubljani vas vabijo na dogodek na temo kakovosti tal v zasavski regiji.  Dogodek z naslovom REGIONALNA DELAVNICA NA TEMO KAKOVOSTI IN SKRBI ZA TLA V ZASAVJU bo potekal v sredo, 17. 5. 2023, v dopoldanskem času, v prostorih Regionalne razvojne agencije Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi.

Prosimo, da se na dogodek prijavite na TEJ POVEZAVI. Prijave zbiramo do srede 12.5.2023, do 14.00.

Dogodek poteka v okviru mednarodnega projekta PREPSOIL (Preparing for the "Soil Deal for Europe"Mission).

Tla so izjemno pomemben naravni vir. V Sloveniji posebne strategije za ravnanje s tlemi še nimamo, tematike se dotikata kmetijska in prostorska zakonodaja ter tudi osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050. Na ravni EU je bila sprejeta Strategija za tla do leta 2030 (2021), katere glavni namen je vzpostaviti ustrezen monitoring tal, preprečiti in omejiti nekontrolirano in razpršeno pozidavo ter posledično dokončno uveljaviti princip ničelne pozidave.

O projektu
Evropski projekt PREPSOIL, financiran s strani Evropske unije v kontekstu priprave »misije za tla«, naslavlja prav to problematiko in sicer, na kakšen način trajnostno in kakovostno ravnati s tlemi. Vodilni partner v projektu je danska univerza v Aarhusu, poleg nje pa sodeluje še 18 partnerjev. Projekt se je začel julija 2022 in se bo končal junija 2025.

Aktivnosti v zasavski regiji
Regionalna razvojna agencija Zasavje je bila povabljena k sodelovanju na projektu, saj je bila regija Zasavje kot ena izmed evropskih porudarskih regij identificirana kot študija primera v projektu. V študiji primera bomo predstavili stanje tal v regiji, dejavnosti in dejavnike, ki so vplivali na tla v preteklosti, ki vplivajo tudi sedaj in bodo pomembni za stanje tal v prihodnosti. V ta namen bomo s pomočjo zunanjih strokovnjakov z Univerze v Ljubljani, ki dobro poznajo regijo in tematiko tal, na delavnici pripravili in predstavili stanje na področju tal v Zasavski regiji.

Več informacij o delavnici lahko dobite na e-mail naslovu info@rra-zasavje.si ali na telefonski številki +386 (0)8 38 49 500.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.