SI / EN

Vabilo na delavnico S5

Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotočenje razvojnih vlaganj na področja, kjer imajo regije v EU - kritično maso znanja, kapacitet ter kompetenc ter s tem inovacijski potencial za pozicioniranje v globalnih verigah vrednosti in na globalnih trgih.

Zato koncept pametne specializacije že vrsto let ni več samo pogoj za črpanje sredstev iz Evropske kohezijske politike, temveč je ključni vzvod za transformacijo in povečanje produktivnosti. To odsevajo tudi centralizirani razpisi za sredstva, ki jih razpisujejo agencije Evropske komisije (npr. nedavno objavljeni Interregional Innovation Investment Instrument I3 ) in skupni podvig Odbora regij in Evropske komisije za povečanje razumevanja koncepta pametne specializacije v vseh evropskih regijah – Partnership for Regional Innovation - https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri

Prav ukoreninjanju koncepta pametne specializacije med razvojnimi in inovacijskimi akterji v slovenskih pokrajinah posvečamo v Sektorju za koordinacijo pametne specializacije Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj posebno pozornost z organizacijo obiskov in delavnic v vseh slovenskih regijah. Na dogodkih želijo prispevati h promociji prednostnih področij pametne specializacije, prispevati k pridobivanju novih članov za strateška razvojno inovacijska partnerstva, spoznavanju akterjev na terenu ter povezovanje za potrebe procesa podjetniškega odkrivanja - torej, identifikacije in izostritve prednostnih področij naše S5 (https://evropskasredstva.si/slovenska-strategija-pametne-specializacije/). Želijo poiskati podjetja z novimi idejami, ki bi bila komplementarna s sedanjimi prednostnimi področji S5 ali pa celo, da prinesejo povsem nekaj novih in svežih idej.

Delavnica v Zasavski regiji, ki jo organizira Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Zasavje, bo potekala na temo prednostnega področja MATPRO – Materiali kot kočni produkti, katerih glavni cilj je vzpostavitev verig vrednosti s poudarkom na proizvodnji materialov, namenjenih proizvodnji kompleksnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in velikim potencialom za umestitev v globalne vrednostne verige. Pri tem je poseben poudarek namenjen tudi okoljskim vidikom s ciljem zmanjšanja okoljskih in energetskih bremen proizvodnje, uporabe in ravnanja z odpadki.

Če ste inovativno podjetje, ki se želi povezovati in iskati nove ideje in rešitve za prehod v zeleno in digitalno dobo, je to dogodek za vas!

Delavnica bo potekala v četrtek, 1. junija 2023, lokacija RRA Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi.

Predvidena časovnica:
9.30 – 10.00 - Prihod
10.00 – 12.00 - Predstavitev S5
12.00 – 13.00 - Kosilo
13.00 – 15.00 - Delavnica med SRIP-i in udeleženci

Veseli bomo, če se nam boste pridružili. Zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo prisotnost potrdite na elektronski naslov info@rra-zasavje.si ali po telefonu 08 38 49 500.

Vljudno vabljeni!
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.