SI / EN

Uspešno izvedena druga delavnica Akademije krožnega gospodarstva Zasavje


Zagorje ob Savi, 30. maj 2024 – Center za pravični prehod Zasavja (RRA Zasavje) je v sodelovanju s Circular Change - Inštitutom za krožno gospodarstvo izvedel drugo delavnico v okviru Akademije krožnega gospodarstva Zasavje, ki je potekala pod naslovom “Od pilota do EU kandidata - razvoj strukturiranih krožnih poslovnih modelov". Dogodek je potekal v četrtek, 30. maja 2024, na lokaciji Kolodvorska cesta 2 v Zagorju ob Savi.

Delavnico sta vodili mag. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica Circular Change ter so-predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo (ECESP) v Bruslju, in Meta Pezdir, vodja projektov in soavtorica Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnik regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Glavni poudarek delavnice je bil na oblikovanju strukturiranih krožnih poslovnih modelov, ki bodo vključeni v širši inovacijski ekosistem trajnostnega, regenerativnega in krožnega gospodarstva Zasavja. Poseben poudarek je bil na družbenih in okoljskih učinkih predlaganih rešitev.

Na delavnici so sodelovali predstavniki različnih organizacij, med njimi RRA Zasavje, Circular Change, Center DUBT (Kemijski inštitut), Dewesoft, Skitti d.o.o., Občina Litija, CEROZ d.o.o., AEIOU Universe, AformX d.o.o., Aspira, zavod za razvoj posameznika in družbe, Mycopor, Steklarna Hrastnik, RC eNeM d.o.o., Civilna iniciativa za eko socialno družbo in razvoj Zasavja, Katapult, Pharma G d.o.o., Sinet d.o.o. in The Visual Mediator - Mireille Annette van Bremen s.p. 

Udeleženci so imeli priložnost sodelovati v interaktivnih skupinah, kjer so razvijali krožne poslovne modele na podlagi projektnih konceptov iz prvega modula.
Obravnavane teme so vključevale razvoj Mikroarmaturnih materialov iz biosnovanih izdelkov, razvoj Medijskih toplic, vzpostavitev krožne poslovne cone ter raziskavo potenciala uporabe plinskih emisij na centralni deponiji. Udeleženci so imeli priložnost sodelovati v interaktivnih skupinah, kjer so razvijali krožne poslovne modele na podlagi projektnih konceptov iz prvega modula.

Med ključnimi izzivi, izpostavljenimi na delavnici, so bili nosilci projektov, koordinatorji, finančna sredstva, odločevalci in zakonodaja. Kljub tem izzivom so se udeleženci osredotočili na priložnosti za nadaljnji razvoj krožnega gospodarstva v Zasavju.

Prihodnje delavnice bodo osredotočene na nadaljnjo aktivacijo ključnih deležnikov, partnerjev, odločevalcev, zakonodajalcev in izvrševalcev zakonodaje. Cilj je še naprej razvijati in implementirati krožne poslovne modele ter krepiti inovacijski ekosistem krožnega gospodarstva v Zasavju, s poudarkom na trajnostnem razvoju in iskanju sinergij med ekonomskimi, okoljskimi in družbenimi vidiki prehoda v krožno gospodarstvo.

»Vsem udeležencem se zahvaljujemo za aktivno sodelovanje in vas vabimo, da sledite našim prihodnjim iniciativam, ki bodo nadaljevale s povezovanjem in krepitvijo skupnosti ter krožnega ekonomskega razvoja v regiji,« je dejal Center za pravični prehod Zasavja.

Aktivnosti Centra za pravični prehod so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.