SI / EN

Usklajeno in ciljno usmerjeno sodelovanje RRA Zasavje, Zasavske GZS in zasavskih OOZ

Regionalna razvojna agencija Zasavje s Centrom za pravični prehod Zasavje aktivno sodeluje s podpornim okoljem za gospodarstvo pri informiranju gospodarstvenikov v zasavski regiji o priložnostih Sklada za pravični prehod. Kot del tega sodelovanja sta GZS - Zasavska gospodarska zbornica in RRA Zasavje 18. 4. 2023 v Zagorju ob Savi organizirala informativni dan Sklada za pravični prehod.

Na dogodku so se udeleženci seznanili s cilji in vsebino Sklada za pravični prehod ter programom Centra za pravični prehod Zasavje, ki predstavlja podporno okolje za izvajanje aktivnosti pravičnega prehoda v zasavski regiji. Največ poudarka je bilo na prvih razpisih Sklada za pravični prehod, ki jih pričakujemo v letošnjem letu. Za sofinanciranje naložb v gospodarstvu v zadnjem četrtletju leta 2023 pričakujemo prva dva razpisa: Razpis za produktivne naložbe (upravičenci: vsa podjetja) in razpis za RRI aktivnosti (upravičenci: vsa podjetja).  

Na dogodku je bil predstavljen tudi program SID banke, ki je spodbujevalna, izvozna in razvojna banka za izvajanje finančnih in zavarovalnih storitev za podjetja in javni sektor. Predstavniki banke so predstavili svoje programe, s poudarkom na tistih, ki so primerni za potencialne prijavitelje projektov na razpise Sklada za pravični prehod. V zaključku dogodka je potekala razprava o prihajajočih razpisih.  Razprava je bila namenjena obravnavi konkretnih vprašanj in pobud potencialnih prijaviteljev.

Center za pravični prehod Zasavje aktivno sodeluje tudi z Območnimi obrtnimi zbornicami z namenom informiranja zasavskih podjetnikov in obrtnikov o priložnostih Sklada za pravični prehod. V sodelovanju z OZS potekajo srečanja s podjetniki in obrtniki, strateški posveti in aktivnosti na področju človeških virov. Poleg dogodkov in posvetov Center za pravični prehod Zasavje izvaja program identifikacije projektnih predlogov, kar poteka v obliki individualnih srečanj s podjetji.  Gre za bolj poglobljena svetovanja s ciljem identifikacije projektnega predloga ali več njih. Vse te aktivnosti so namenjene spodbujanju gospodarstvenikov, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja Sklad za pravični prehod.

Na Centru za pravični prehod Zasavje so zadovoljni z odzivi in projektnimi predlogi, ki jih so jih že identificirali. »Glede na vsebine in ambicije zasavskega gospodarstva smo lahko optimistični glede prvih razpisov SPP za gospodarstvenike, ki jih pričakujemo v zadnjem četrtletju leta 2023,« so še pojasnili na Centru za pravični prehod Zasavje.

Gospodarstvenike, ki želijo izkoristiti priložnosti Sklada za pravični prehod  vabijo, da spremljajo objave Centra za pravični prehod in partnerskih organizacij oziroma se neposredno povežejo s centrom za pravični prehod Zasavja.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.