SI / EN

S pričetkom izvajanja projekta H2GreenFUTURE korak bliže nizkoogljičnemu gospodarstvu v zasavski regiji


Regionalna razvojna agencija Zasavje s partnerji sodeluje v prizadevanjih za integracijo vodikovih tehnologij v zasavski regiji z namenom spodbujanja razogljičenja gospodarskih dejavnosti in ohranjanja energetske dejavnosti. V sklopu teh aktivnosti  je decembra 2023 RRA Zasavje pričela z izvajanjem projekta H2GreenFUTURE, kjer skupaj z Občino Hrastnik sodeluje kot projektni partner. Projekt H2GreenFUTURE je čezmejni projekt, katerega vodilni partner je Kemijski inštitut. V projektu bo Regionalna razvojna agencija Zasavje, skupaj s partnerji iz Slovenije in Avstrije sodelovala pri demonstraciji in raziskovanju uporabe vodikovih tehnologij na obmejnem območju.

Čezmejni pristop bo olajšal izmenjavo najboljših praks, znanj in tehnologij med državama ter ustvaril priložnosti za skupno učenje ter krepitev zmogljivosti na področju najsodobnejših trajnostnih tehnologij in pristopov. Z združevanjem virov in strokovnega znanja lahko partnerstvo izkoristi možnosti zasebnega in javnega financiranja ter spodbuja skupne naložbe v razvoj vodikovih ekosistemov. Vodikove tehnologije omogočajo dostop do novega in trajnostnega vira energije, ki lahko bistveni pripomore k zmanjšanju odvisnosti sektorjev od tradicionalnih virov energije, kot so fosilna goriva.

Projekt H2GreenFUTURE je usklajen s ciljem evropskega zelenega dogovora, da se do leta 2050 doseže podnebna nevtralnost s spodbujanjem vodikovih tehnologij in uvajanjem infrastrukture ter s strategijo EU za vodik, katere cilj je razvoj čiste in globalno konkurenčne vodikove industrije v Evropi. Projekt bo prispeval k uvajanju vodikovih tehnologij in infrastrukture ter pomagal premagati finančne in regulativne ovire za razvoj vodikove industrije.

H2GreenFUTURE obravnava ključne izzive in priložnosti v vodikovem gospodarstvu. S projektom bo podjetjem v zasavski regiji omogočen dostop do aktualnih informacij glede uporabnosti tehnologij, politik ter izobraževalnih vsebin na področju vodikovih sistemov.

Za več informacij o projektu H2GreenFUTURE si lahko preberete TUKAJ ali se obrnete na info@rra-zasavje.si.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.