SI / EN

RRA Zasavje uspešno prejela pomoč programa START za prehod v zeleno regijo


RRA Zasavje se je uspešno prijavila na program START in prejela odobreno pomoč, ki bo ključno prispevala k preobrazbi regije v zeleno in trajnostno okolje. Poudarek pomoči bo na identifikaciji najboljših praks iz primerljivih regij, ki so že uspešno prestale podobno tranzicijo. Skupni cilj je razviti strategije za zmanjšanje uporabe fosilnih goriv, spodbujati uporabo obnovljivih virov energije ter krepiti lokalno ekonomijo. S tem korakom se regija Zasavje utrjuje kot vodilna sila na področju trajnostnega razvoja in zelenih iniciativ v Sloveniji.
 
 
Program START (Secretariat Technical Assistance for Regions in Transition) je pobuda Evropske unije za pomoč regijam, ki se soočajo s prehodom iz premogovne, lignitne, šotne ali oljno-škrilavskih regij v obdobju gospodarske preobrazbe. Tehnična pomoč programa START je namenjena podpori regijam pri njihovem prehodu v bolj trajnostno in zeleno gospodarstvo ter družbo. Program zagotavlja prilagojeno podporo in svetovanje regijam pri razvoju strategij za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, spodbujanju obnovljivih virov energije ter krepitvi lokalne ekonomije. Cilj programa je omogočiti regijam, da izkoristijo svoj potencial za trajnostno rast in prehod v prihodnost, ki temelji na zelenih in trajnostnih rešitvah. S temi ukrepi se želi doseči bolj uravnotežen in trajnosten razvoj regij, ki so bile prej močno odvisne od tradicionalnih virov energije.
 
Ta podpora bo omogočila RRA Zasavje in lokalnim deležnikom, da učinkovito izvajajo strategije za prehod v trajnostno prihodnost, ki bo koristila tako okolju kot tudi lokalni ekonomiji.
 
Naslednji koraki vključujejo fact-finding obisk predstavnikov sekretariata v Zasavju konec maja 2024, kjer se bomo dogovorili o nadaljnjih aktivnostih izvajanja podpore programa START.
Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.