SI / EN

Podjetniški inkubator v Hrastniku odobren

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo sklep o odobritvi sofinanciranja za projekt Podjetniški inkubator “Kompreshaus” Hrastnik. V Hrastniku se bo tako v okviru Sklada za pravični prehod sofinancirala sprememba namembnosti obstoječe rudniške kompresorske postaje v podjetniški inkubator. Inkubator bo stičišče inovacij in podjetniških idej, kjer se bodo podjetniki in start-upi ukvarjali z razvojem novih tehnologij in rešitev, ki so ključne za zeleni prehod. Prav tako bo Kompreshaus prostor izmenjave znanja ter izvajanja izobraževalnih programov iz različnih področij.

Cilj razpisa za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture - Podjetniški inkubatorji v Zasavski premogovni regiji je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniški inkubatorji) na saniranih površinah povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavski premogovni regiji. Razvoj ekonomsko poslovne infrastrukture je eden izmed predpogojev za rast in razvoj MSP kot tudi za velika podjetja, kar bo prispevalo k razvoju podjetništva, zaposlovanju in prestrukturiranju premogovne regije ter prispevalo k prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo kar je v skladu s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (S5) in njenimi prednostnimi področji.

Občina Hrastnik se je na razpis prijavila s projektom rekonstrukcije opuščenega industrijskega objekta v Podjetniški inkubator. Razpis je omogočal pridobitev 2.588.235,29 EUR nepovratnih sredstev, pri čemer je 85 % sredstev zagotovljenih iz evropskih virov, preostalih 15 % pa iz proračuna Republike Slovenije. Projekt občine Hrastnik je vreden ocenjenih 1.405.791,36 €, in sicer gradnja Podjetniški inkubator “Kompreshaus” Hrastnik. Na razpisu je občina dosegla uspeh in bo prejela sofinanciranje v višini 600.000 € iz sredstev Sklada za pravični prehod.

Sklad za pravični prehod je del večletnega finančnega okvira 2021-2027 Evropske unije, namenjen podpori regijam, ki so najbolj odvisne od premoga, pri prehodu na nizkoogljično gospodarstvo. Sredstva tega sklada so namenjena nepovratnim sredstvom za projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in prehodu na čistejše vire energije.
Vir fotografije: Občina Hrastnik


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.