SI / EN

Obisk predstavnikov START tehnične pomoči v Zasavju


V tem tednu sta se v zasavski premogovni regiji v okviru START tehnične pomoči mudila Robert Pollock in Paul Baker. RRA Zasavje je uspešno pridobila odobreno pomoč v okviru programa START, ki ga vodi Generalni direktorat za energijo (DG Energy) Evropske komisije. Namen tehnične pomoči je podpreti regijo pri prehodu iz premogovne v zeleno ekonomijo.

Fact finding obisk, ki ga sekretariat START opravi pred pričetkom izvajanja tehnične pomoči, je obsegal terenski ogled regije. Obiskali so rudniško območje v Trbovljah, degradirana rudniška območja v Trbovljah (Kipe, Lakonca) in sončno elektrarno Prapretno. Prav tako so si ogledali Termoelektrarno Trbovlje, podjetje Dewesoft, Katapult, Lokalno energetsko skupnost in rudniško območje v Hrastniku.

Predstavnika START sekretariata sta se sestala tudi s predstavniki Zasavske gospodarske zbornice in predstavniki nevladnega sektorja v regiji. Na obisku sta pridobila potrebne informacije za pripravo programa tehnične pomoči, ki bo pomembno prispevala k preobrazbi regije v zeleno in trajnostno okolje.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.