SI / EN

MINISTER JEVŠEK NA RAZVOJNEM SVETU ZASAVSKE REGIJE

Dvajsetega decembra 2022 je na povabilo Regionalne razvojne agencije Zasavje zasavsko regijo obiskal minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Aleksander Jevšek.

Minister se je udeležil pete redne seje Razvojnega sveta zasavske regije, ki je tokrat potekala na Občini Trbovlje.

Tema obiska je bil potrjen Program evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, ki Sloveniji omogoča dostop do približno 3,2 milijarde evropskih sredstev. Poudarek je bil na Skladu za pravičen prehod (cilj politike 6), v okviru katerega je za prestrukturiranje zaradi opuščanja rabe premoga za zasavsko in SAŠA regijo na voljo 249 milijonov evropskih sredstev.

Na seji je minister Jevšek članom Razvojnega sveta regije predstavil ključne poudarke Programa Evropske kohezijske politike ter izpostavil pripravo nove slovenske uredbe za izvajanje kohezijske politike, pri čemer je glavni poudarek na poenotenju in poenostavitvah postopkov. Pričakujejo, da bo uredba sprejeta v začetku leta 2023.
Pomemben del seje je bila obravnava Sklada za pravični prehod. Minister je predstavil proces priprave mehanizma za pravični prehod in izpostavil, da bodo prvi razpisi objavljeni v prvi polovici leta 2023. Podrobnejša pojasnila v povezavi Skladom za pravični prehod je članom Razvojnega sveta zasavske regije podala Mojca Šteblaj iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

V nadaljevanju seje je potekala obravnava finančnega mehanizma Dogovor za razvoj regij. Na vprašanja članov o mehanizmu je odgovarjala Andreja Jenko iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Člani Razvojnega sveta zasavske regije so poudarili, da je pri izvajanju finančnih mehanizmov nujno potrebno izhajati iz dejanskih potreb regije ter prednostno podpreti tista področja, ki bodo zagotovila najhitrejši in najučinkovitejši razvoj regije.  

Člani sveta so na peti redni seji Razvojnega sveta zasavske regije izpostavili ključna vprašanja in podali pomembne pobude za učinkovitejši razvoj regije. Nastopili so enotno in zagovarjali razvoj celotne zasavske regije. Veseli nas tudi konstruktivno sodelovanje z ministrom in Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri razvoju zasavske regije. Za učinkovit regionalni razvoj je dialog med regijo in nacionalnimi organi izjemnega pomena, « je poudaril Jani Medvešek, direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.