SI / EN

Krožna misija na Nizozemskem: Prenos najboljših praks krožne ekonomije

Zasavska delegacija predstavnikov iz različnih sektorjev je potovala na Nizozemsko na t.i. krožno misijo. Organizirala jo je Regionalna razvojna agencija Zasavje (Center za pravični prehod Zasavje) v sodelovanju s Circular Change. Gre za strokovno ekskurzijo, kjer so se udeleženci seznanjali z najboljšimi praksami iz področja krožne ekonomije oziroma kroženja snovi v Evropi. Spoznanja in znanja o učinkovitih krožnih modelih bodo člani delegacije prenesli v svoje organizacije in podjetja ter sodelovali pri uresničevanju principov krožne ekonomije v domači regiji.

Prvi dan krožne misije je minil v diplomatskem duhu. Delegacija se je sestala s slovenskim veleposlanikom na Nizozemskem Jožefom Drofenikom. Na srečanju je potekala razprava o vidikih trajnostne transformacije, ki jo je Nizozemska v precejšnji meri že opravila, Zasavje pa pospešeno stopa na to pot.

Delegacijo sestavljajo predstavnice in predstavniki organizacij in podjetij: RRA Zasavje, Občina Litija, Občina Trbovlje, Kemijski inštitut, Steklarna Hrastnik, ETI d.o.o., AFormX, AEIOU Universe - Sonja Klopčič, Zasavska gospodarska zbornica in Civilna iniciativa za eko socialno družbo in razvoj Zasavja.

Sreda, 13. 3. 2024. Drugi dan zasavske krožne misije na Nizozemsko je minil v znamenju spoznavanja najboljših praks krožnega gospodarjenja, spremljajočih procesov in politik, ki so povezane z njihovo implementacijo v realnem okolju. Delegacija je potovala v mesto Utrecht, dom nekaterih izjemnih nizozemskih praks krožne ekonomije.

Zasavska delegacija je dopoldan obiskala Social Impact Factory (točka za spodbujanje socialnega podjetništva), ki je pravzaprav inkubator za organizacije oz. podjetja, ki izvajajo dejavnosti z družbenim učinkom. Tam se je delegacija sestala z ekipo organizacije Route Circular in z Nizozemsko agencijo za podjetništvo. Nizozemske kolegice in kolegi so delegaciji predstavili izjemne krožne prakse, še posebej so izpostavili krožni projekt na področju urejanja prostora in trajnostne gradnje, kjer je bistven poudarek na sledljivosti uporabljenih materialov v grajenih strukturah. Poleg tega so predstavili metodo za mapiranje stopnje krožne zrelosti v organizacijah oz. podjetjih različnih sektorjev. Metodo in potrebno programsko opremo so razvili v organizaciji Route Circular in jo že uspešno uporabljajo. Predstavnica Nizozemske agencije za podjetništvo je spregovorila o izvajanju spodbud, ukrepov in izpostavila pomembnost usklajevanja aktivnosti različnih ministrstev pri pripravi in implementaciji potrebnih politik za spodbujanje krožnih projektov.

Nizozemskim kolegom so člani zasavske delegacije predstavili delovanje organizacij in podjetij, ki jih zastopajo ter izpostavili izzive na področju procesa lastne trajnostne transformacije. Ob koncu vsake predstavitve so predstavniki izrazili potrebe, ki jih zaznavajo pri spreminjanju linearnih procesov v krožne. Nato je potekala razprava in ugotavljanje, na katerih točkah lahko pri premagovanju izzivov Zasavcem pomagajo partnerji iz Nizozemske.

Sledil je obisk organizacije Innoboost, ki je del zadruge Hof van Cartesius. Innoboost se ukvarja s svetovanjem pri razvoju komercialnih krožnih produktov. Locirano je v soseski, ki je zgrajena v celoti iz odpadnega materiala jn odpadnih gradbenih elementov. Skupnost poganja električna energija iz lastne sončne elektrarne ter certificirane električne energije iz omrežja, pridobljene iz obnovljivih virov. Tukaj so se predstavniki seznanili s procesom razvoja krožnih produktov in tudi s socialnim aspektom krožne ekonomije. Zadruga Hof van Cartesius namreč v svoje delovanje vključuje različne ranljive skupine. Ob koncu srečanja je potekala delavnica, kjer so predstavniki delegacije na podlagi pridobljenega novega znanja že podali krožne projektne predloge za Zasavsko regijo.

14.3. 2024, tretji dan zasavske krožne misije na Nizozemskem.

Zasavska delegacija je tretji dan krožne misije potovala v Rotterdam, kjer so obiskali Blue City. Gre za krožno prenovljen opuščen bazenski kompleks v samem centru mesta. Investitorji so ga v tesnem sodelovanju z občino in partnerji preoblikovali v center za inkubacijo krožnih poslovnih modelov. V kompleksu danes najdete pisarne, co-working prostor, poslovne prostore, v načrtu je konferenčna dvorana, v spodnjih etažah pa celo visoko tehnološke raziskovalne laboratorije, kjer raziskujejo nove gradbene materiale in tudi ekstrakcijo mineralnih snovi iz komunalnih odplak. Delegati so projekt spremljali z izrednim zanimanjem, predvsem iz vidika, ker je v regiji prisotna sorodna problematika.
Popoldan so nadaljevali pot v Delft, kjer stoji Green Village. To je pravzaprav laboratorij za raziskovanje trajnostnih tehnologij in pristopov v gradnji in bivanju. Green Village je omejeno zaprto območje, za katerega so upravljavci pridobili poseben regulatornih status, ki jim omogoča postavljanje najrazličnejših prototipov. V zeleni vasi boste našli prilagojen vodovodni sistem, ki se napaja z deževnico, voda pa prečiščuje z rastlinsko čistilno napravo, zelene strehe v kombinaciji fotovoltaiko, inštalirane prototipe fotovoltaičnih plošč in kolektorjev, stanovanjske in poslovne objekte, zgrajene iz odpadnega materiala, celovit integriran sistem (2,5kW) za proizvodnjo, hranjenje in ponovno elektrifikacijo vodika in še veliko več. V plinovodu pod Green Village-om je 100% vodik. Čeprav gre za laboratorij, tam začasno živi 12 ljudi.

Zasavska delegacija se je v petek, 15. 3. 2024, vrnila v regijo z zelo jasno misijo - prenesti dobre nizozemske prakse in sprožiti razvoj krožne kulture v Zasavju.
Aktivnosti Centra za pravični prehod so v celoti financirane iz sredstev tehnične pomoči Sklada za pravični prehod.Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.