SI / EN

Krepitev regionalnih razvojnih agencij

Direktor RRA Zasavje Jani Medvešek se je 6. septembra v podjetniškem pospeševalniku Kovačnica v Kranju udeležil javne razprave v okviru priprave predloga spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZRRS-2). Poudarek prve javne razprave je bil na vlogi kohezijskih in razvojnih regij ter krepitvi regionalnih struktur. "V Regionalnih razvojnih agencijah smo prepričani, da je treba omogočiti učinkovitejše uresničevanje načel endogene regionalne politike, predvsem z okrepitvijo vloge regionalnih razvojnih agencij pri strokovnem usmerjanju razvojnih procesov in razširitvijo področja njihovih zadolžitev," je povedal Medvešek.

Tudi Združenje regionalnih razvojnih agencij RRA GIZ, ki se je že v samem začetku aktivno vključijo v pripravo sprememb, podpira prizadevanja za spremembo zakona, saj je treba zagotoviti ustreznejšo ureditev procesov in organiziranosti regionalnega razvoja v obdobju do ustanovitve pokrajin. Poleg finančne in kadrovske krepitve regionalnih agencij je treba večji poudarek dati dolgoročnem strateškem in strokovno vodenem pristopu ter sodelovanju in odločanju od spodaj navzgor ter poenostaviti tehnično-administrativne postopke oblikovanja organov odločanja na regijski ravni.


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.