SI / EN

Javni poziv za vključitev 20 udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva v občinah Trbovlje in Hrastnik 2017

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130-17Z980001 Regionalna razvojna agencija Zasavje objavlja Javni poziv za vključitev 20 udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva za občini Trbovlje in Hrastnik 2017:

Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Trbovlje 2017« in
Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Hrastnik 2017«


Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Trbovlje 2017« ter desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za občino Hrastnik 2017«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v občini Trbovlje ali občini Hrastnik,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 3. julija 2017.

V primeru, da bo več prijavljenih kandidatov, kot je prostih mest v vsaki od občin, bo komisija za izbor kandidatov le-te prerazporedila med obema občinama.

Kandidati morajo poleg prijavnega obrazca vlogi priložiti tudi potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb na ZRSZ.

Rok za oddajo vlog je 9.6.2017.

Nadaljnje informacije spremljajte spletni strani RRA Zasavje, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Zasavje, Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi; elektronska pošta: info@rra-zasavje.si, tel: +386 (0)8 38 49 500.
Prijavni obrazci:

- program »Podjetno v svet podjetništva za občino Trbovlje 2017«:
PRIJAVNI OBRAZEC v .doc
PRIJAVNI OBRAZEC v .pdf

- program »Podjetno v svet podjetništva za občino Hrastnik 2017«:
PRIJAVNI OBRAZEC v .doc
PRIJAVNI OBRAZEC v .pdf


Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.