SI / EN

Center za pravični prehod kot primer vzorne koordinacije pravičnega prehoda v regiji

Centra za pravični prehod Zasavja in SAŠA regije sta bila nedavno izpostavljena kot primer dobre prakse implementacije pravičnega prehoda s strani Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko (DG REGIO) na letnem srečanju mreže EMA (The Energy and Managing Authorities). Na dogodku z naslovom "Nove poti za pravičen lokalni energetski prehod" so predstavniki DG REGIO poudarili ključno vlogo regionalnih razvojnih agencij pri izvajanju strategij pravičnega prehoda v regiji.

Centra za pravični prehod sta bila predstavljena kot izjemen primer vzorne koordinacije in sinergij med regijskimi inštitucijami, organom upravljanja, posredniškimi telesi in lokalnim okoljem v procesu pravičnega prehoda. S svojim delovanjem sta postala ključna akterja in koordinacijska organa pri izvajanju strategij pravičnega prehoda v regiji.

Center za pravični prehod Zasavja na RRA Zasavje deluje od januarja 2023 in ima pomembno vlogo kot glavna informacijska točka za dosledno izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja lokalnih deležnikov pravičnega prehoda. Njegova naloga je zagotoviti učinkovito komunikacijo ter koordinirati aktivnosti vseh deležnikov v regiji, vključno z mladimi, nevladnimi organizacijami, socialnimi partnerji, gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi pri izvajanju Območnega načrta za pravični prehod Zasavske regije.

Poleg Centra za pravični prehod je v maju 2023 na RRA Zasavje začel delovati tudi Oddelek soupravljanja pravičnega prehoda, ki bo sodeloval s posredniškimi telesi v postopkih izbora operacij. Njegova naloga je pregledovanje in podajanje mnenj o skladnosti razpisov in vlog ter odločanje o podpori v skladu z Območnim načrtom.

Priznanje Evropske komisije in izpostavljenost Centra za pravični prehod Zasavja in SAŠA regije kot primerov dobre prakse omogočata dobro podlago za izmenjavo izkušenj in navdih drugim regijam, ki so še na pragu pravičnega prehoda. 

Ostale novice

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.