SI / EN

Priprava projektnih predlogov za programski del RRP 2021 - 2027

Kot koordinatorji priprave Regionalnega razvojnega programa Zasavske regije (RRP) 2021-2027 vabimo vse zasavske deležnike v regionalnem razvoju, da nam do 14. decembra posredujete vaše projektne predloge za Programski del RRP. Z novim razvojnim programom bomo skupaj oblikovali dolgoročne razvojne ukrepe in projekte, ki se jih lahko umešča v ustrezne programe sofinanciranja.  
Med prilogami spodaj lahko najdete obrazec identifikacije projekta, izsek iz Strateškega dela RRP 2021-2027 o razvojnih ciljih in prioritetah Zasavske regije, ki jim moramo slediti pri pripravi in oddajanju projektnih predlogov, in celoten strateški del RRP 2021-2027.

Mnogi od vas ste že aktivno sodelovali pri pripravi Strateškega dela razvojnega programa, številni pa ste se aktivno vključili tudi v pripravo Območnih načrtov za pravičen prehod Zasavja v sklopu Nacionalne strategije za prestrukturiranje premogovnih regij. Aktivnosti na tem področju so bile v zadnjem obdobju v vseh segmentih in na različnih nivojih resnično intenzivne. Srečanja, razprave in delavnice pa so marsikdaj presegle zgolj okvir Sklada za pravičen prehod (SPP-JTF), kar je odlično izhodišče za pripravo celotnega RRP.

Sklad za pravičen prehod je namreč eden od strateških ciljev RRP 2021-2027, zato vam za projekte, ki ste jih prijavili za t. i. JTF sklad, ni treba izpolnjevati priloženega obrazca - zadoščal bo tisti, ki ste ga že izpolnili kot projektni predlog za območni načrt. Vas pa vljudno prosimo, da kot odgovor na to e-sporočilo izrazite privolitev za vključitev projektnih predlogov Sklada za pravičen prehod tudi v Regionalni razvojni program 2021-2027.

Prepričani smo, da nam bo z medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem uspelo pripraviti nabor skupnih projektov in ukrepov za pripravo kvalitetnega, inovativnega in drznega razvojnega programa, ki ga naša regija še kako potrebuje.  
 
Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev projektnih predlogov je ponedeljek, 14. 12. 2020.

Izpolnjene obrazce lahko pošljete po e-pošti na naslov info@rra-zasavje.si ali po fizični pošti na naslov RRA Zasavje - PE Trbovlje, Opekarna 28a, 1420 Trbovlje.

Priloge:

OBRAZEC identifikacije projekta
Strateški del Regionalnega razvojnega programa 2021-2027
Razvojni cilji in prioritete Zasavske regije v RRP 2021-2027

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.