SI / EN

Dodatni poziv za dopolnjevanje RRP 2021 - 2027 s projektnimi predlogi

Koordinatorji priprave Regionalnega razvojnega programa za zasavsko regijo 2021–2027 (RRP 2021–2027) vas ponovno vabimo k sodelovanju pri pripravi razvojnega programa. Z dnem 4. 8. 2021 objavljamo dodaten poziv za vključevanje projektnih predlogov v RRP 2021–2027. Poziv bo odprt do srede, 8. 9. 2021.

RRP 2021–2027 je temeljni razvojni dokument zasavske regije, ki ga pripravljamo na Regionalni razvojni agenciji Zasavje. V procesu priprave si prizadevamo v čim večji meri vključevati vsebine in mnenja deležnikov različnih sektorjev iz regije. Priprava RRP 2021–2027 prehaja v sklepno fazo, zato pred tem objavljamo še dodaten – zadnji poziv za dopolnjevanje dokumenta z vašimi projektnimi predlogi. 

Regijska razvojna konferenca 2021

Na RRA Zasavje smo z namenom pregleda projektov in vsebinskega dopolnjevanja RRP 2021–2027 v juniju 2021 organizirali Regijsko razvojno konferenco 2021, kjer smo v sodelovanju z deležniki obravnavali projektne predloge po posameznih razvojnih prioritetah, podali nekatere vsebinske dopolnitve in med vsemi projektnimi predlogi programskega dela RRP identificirali ključne strateške regijske projekte. Povzetek in ugotovitve Regionalne razvojne konference 2021 lahko preberete v priloženem dokumentu.

Razvojne prioritete in projekti RRP 2021 - 2027

Programski del RRP 2021–2027 trenutno vključuje 205 projektnih predlogov. Za izvedbo v programskem obdobju 2021–2027 je bilo na prvem pozivu, ki je potekal avgusta 2020, predlaganih 161 projektov. Od tega so jih 143 predlagale organizacije iz javnega sektorja, 15 so jih predlagale gospodarske družbe in podjetja, tri projektne predloge pa so podale nevladne organizacije.

Posebnost aktualnega regionalnega razvojnega programa je 44 projektov, ki so bili predlagani za izvedbo v okviru Sklada za pravični prehod in Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Na tem pozivu so 23 projektov predlagali deležniki iz gospodarskega sektorja, iz javnega sektorja smo prejeli 20 projektnih predlogov, nevladne organizacije pa so podale en projektni predlog za izvedbo v okviru finančnega mehanizma Sklad za pravični prehod.

Programski del RRP 2021–2027 je razdeljen na šest razvojnih prioritet: 1 – Inovativno in konkurenčno gospodarstvo v Zasavju, 2 – Zeleno in nizkoogljično Zasavje, 3 – Mobilno in regionalno povezano Zasavje, 4 – Družbeno razvito Zasavje, 5 – Trajnostni in celostni razvoj mesta in podeželja, 6 – Projekti predlogi Sklada za pravični prehod. Vsaka razvojna prioriteta je  podprta z bolj ciljno usmerjenimi ukrepi, pod katere so umeščeni projektni predlogi. Večina ukrepov je dobro podprta s projekti, nekateri ukrepi pa so zaenkrat še brez ustreznih predlogov. 

Nenaslovljena področja 

Brez ustreznih projektnih predlogov so področje krožnega gospodarstva (Razvojna prioriteta 2 –  Zeleno in nizkoogljično Zasavje, Ukrep 2: Spodbujanje krožnega gospodarstva), področje urejanja poplavnih in erozijskih območij (Razvojna prioriteta 3 – Zeleno in nizkoogljično Zasavje, Ukrep 2: Področje urejanja poplavnih in erozijskih območij), področje dostopnosti IKT tehnologij (Razvojna prioriteta 3 – Mobilno in regionalno povezano Zasavje, Ukrep 3: dostopnost IKT), področje socialnega podjetništva (Razvojna prioriteta 4 – Družbeno razvito Zasavje, Ukrep 6: Socialno podjetništvo), področje regionalnega prostorskega planiranja (Razvojna prioriteta 5 – Trajnostni in celostni razvoj mesta in podeželja, Ukrep 3: Priprava regionalnih prostorskih planov), prehod na čistejšo družbo in ohranjanje narave  (Razvojna prioriteta 5 Trajnostni in celostni razvoj mesta in podeželja, Ukrep 6: Prehod na čistejšo družbo in ohrajanje narave) področje problemskih območij (Razvojna prioriteta 5 – Trajnostni in celostni razvoj mesta in podeželja, Ukrep 9: Problemska območja).

Osnutek Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2021–2027, seznam projektnih predlogov za izvedbo v okviru Sklada za pravični prehod (JTF) in ostala dokumentacija RRP 2021–2027 so na voljo na tej povezavi.

Vabljeni, da pregledate gradivo in podate še dodatne projektne predloge za vključitev v Regionalni razvojni program zasavske regije 2021.

Za oddajo projektnega predloga izpolnite Obrazec identifikacije projekta – RRP Zasavje 2021–2027 in ga posredujte na info@rra-zasavje.si. Rok za oddajo projektnih predlogov je 8. 9. 2021.

Za več informacij pišite na info@rra-zasavje.si ali pokličite na +386 (0)8 38 49 500 (RRA Zasavje).

Priloge:
Obrazec identifikacije projekta - RRP Zasavje 2021 - 2027;
Razvojni cilji in prioritete Zasavske regije v RRP 2021-2027;
Povzetek in ugotovitve Regijske razvojne konference 2021;
Zaključki Regionalne turistične konference 2021;
Regionalni razvojni program zasavske regije 2021 - 2027 (Osnutek)
Regionalni razvojni program zasavske regije 2021 - 2027 (Osnutek, 2021-10-11)

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.