SI / EN

DOGOVOR ZA RAZVOJ ZASAVSKE RAZVOJNE REGIJE

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravko Počivalšek, in predsednik Razvojnega sveta Zasavske regije, g. Matjaž Švagan, sta 22. 5. 2018 v Hrastniku podpisala Dogovor za razvoj Zasavske razvojne regije, ki vključuje enajst projektov s področja spodbujanja podjetništva, podpornega okolja za podjetništvo (poslovna infrastruktura), spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti, gradnje javne infrastrukture za odpadno vodo in izboljšanja regionalne mobilnosti.
 
Dogovor je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se bo uresničeval Regionalni razvojni program Zasavske regije 2014 – 2020 in vsebuje razvojno specializacijo regije, njene strateške razvojne cilje ter prioritete in ukrepe.
 
Na podlagi Povabila razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije- drugo povabilo, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo 13. novembra 2017, je Razvojni svet Zasavske regije na seznam najpomembenjših projektov za uvrstitev v osnutek predloga dogovora uvrstilo dvanajst projektov.

Dogovor je bil 24. 5. 2019 dopolnjen z Dopolnitvijo št. 1 in 5. 3. 2020 z Dopolnitvijo št. 2 k DRR z dne 22. 5. 2018.
 
Projekti, uvrščeni v zadnjo Dopolnitev Dogovora za razvoj Zasavske razvojne regije:
– Obrtno industrijska cona Hrastnik (nosilec projekta: Občina Hrastnik),
– Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi (nosilec projekta: Občina Trbovlje),
– Zasavski podjetniški inkubator (nosilec projekta: Občina Trbovlje),
– Ekonomsko – poslovna cona Zagorje (nosilec projekta: Občina Zagorje ob Savi),
– Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Hrastnik (nosilec projekta: Občina Hrastnik),
– Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Save – občina Trbovlje (nosilec projekta: Občina Trbovlje),
– Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah (nosilec projekta: Občina Trbovlje),
– Kolesarska steza Zagorje – Orehovica (nosilec projekta: Občina Zagorje ob Savi),
– Cesta G2-108 Hrastnik – Zidani Most (nosilec projekta: Občina Hrastnik).
 

Dopolnitev dogovora tako v Zasavje prinaša 19,2 milijona kohezijskih sredstev in sredstev državnega proračuna. Del sredstev bodo občine zagotovile iz svojih proračunov.

Občine bodo do konca 2020 oddale vloge za neposredno potrditev vseh projektov, javni razpisi za izvajalce del bodo pri večini projektov objavljeni v tem letu, vsi projekti pa naj bi se zaključili do 2023.
 

Z leve proti desni: g. Tadej Špitalar, direktor RRA Zasavje, g. Matjaž Švagan, predsednik Razvojnega sveta Zasavske regije in župan občine Zagorje ob Savi, g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ga. Vojka Šergan, poslanka v Državnem zboru RS, ga. Jasna Gabrič, predsednica Sveta Zasavske regije in županja občine Trbovlje, g. Miran Jerič, župan občine Hrastnik, g. Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, MGRT.

Dokumenti

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.