SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Razpisi


Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Zavod za zaposlovanje
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNO POVABILO ZA IZVEDBO LOKALNIH PROGRAMOV DELOVNEGA PREIZKUSA 2020 Pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Republike Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Zavod za zaposlovanje 28.01.2020 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.12.2020
JAVNO POVABILO ZA IZVEDBO LOKALNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU 2020 Pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Republike Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Zavod za zaposlovanje 28.01.2020 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.12.2020
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA UČNE DELAVNICE 2020 Pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj dvanajst mesecev vpisana v Poslovni register Republike Slovenije in je hkrati zaposlitveni center ali ima status socialnega ali ima status invalidskega podjetja. Zavod za zaposlovanje 24.02.2020 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.12.2020
JAVNO POVABILO: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA STAREJŠIH - AKTIVNI DO UPOKOJITVE Delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisani v poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Zavod za zaposlovanje 26.06.2018 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.06.2020
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA SPODBUDE ZA TRAJNO ZAPOSLOVANJE MLADIH V VZHODNI REGIJI Pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Zavod za zaposlovanje 17.02.2020 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.03.2020
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA SPODBUDE ZA ZAPOSLITEV MLADIH – ZAPOSLIMO MLADE Pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Republike Slovenije. Zavod za zaposlovanje 13.02.2019 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 29.12.2019
JAVNO POVABILO: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE OSEB IZ PROGRAMA UČNE DELAVNICE Delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj dvanajst mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Zavod za zaposlovanje 18.06.2018 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 27.12.2019
JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU PROGRAMA UČNE DELAVNICE 2019 Pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije in je hkrati zaposlitveni center ali ima status socialnega ali invalidskega podjetja Zavod za zaposlovanje 18.02.2019 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 27.12.2019
JAVNO POVABILO: USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU 2019 Pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vpisana v Poslovni register Slovenije. Zavod za zaposlovanje 10.12.2018 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.05.2019
JAVNO POVABILO: USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU – MLADI 2019 Pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), vpisana v Poslovni register Slovenije, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Zavod za zaposlovanje 10.12.2018 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.05.2019
JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL ZA LETO 2019 Na razpis se lahko prijavijo neprofitni delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, ki so pred oddajo ponudbe vsaj dvanajst mesecev vpisane v Poslovni register RS, za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravajo izvajati v javnem delu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Zavod za zaposlovanje 26.11.2018 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.04.2019


Arhiv