SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA »ZMIGAJ!: IZVAJANJE ŠPORTNO-REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA KREPITEV ZDRAVJA« Srednje poklicne in strokovne šole, šolski centri, gimnazije oziroma dijaški domovi, ki izvajajo javnoveljavne izobraževalne ali vzgojne programe v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23). Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Zavod za šport Republike Slovenije Planica 02.04.2024 26.04.2024


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.