SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Slovenski regionalno razvojni sklad
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO INVEST Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: fizična oseba – kmetija; fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, kot je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirana kot: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna družba, evropska delniška družba, zadruga, kot je opredeljena v Zakonu o zadrugah Slovenski regionalno razvojni sklad 06.02.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.12.2024
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MIKRO Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za: majhno kmetijo, mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot fizična oseba – kmetija, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo. Slovenski regionalno razvojni sklad 16.10.2023 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 17.05.2024
JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MLADI Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje za mladega kmeta, ki je lahko organiziran kot fizična oseba – kmetija, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, pravna oseba, registrirana v skladu z ZGD kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo. Slovenski regionalno razvojni sklad 06.02.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 17.05.2024


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.