SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Občina Zagorje ob Savi
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SOCIALNEGA SERVISA CELODNEVNE POVEZAVE PREK OSEBNEGA TELEFONSKEGA ALARMA ZA LETO 2024 Upravičenci do subvencije so fizične osebe, s stalnim prebivališčem na območju Občine Zagorje ob Savi, ki izpolnjujejo pogoje razpisa Občina Zagorje ob Savi 22.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 29.11.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV POSEBNEGA POMENA V LETU 2024 So registrirani za opravljanje dejavnost, ki je predmet razpisa, imajo sedež na območju občine Zagorje ob Savi in pri izvedbi vključujejo člane, občane občine Zagorje ob Savi ter izpolnjujejo ostale navedene razpisne pogoje Občina Zagorje ob Savi 22.01.2024 18.11.2024


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.