SI / EN
Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija
info@rra-zasavje.si

Razpisi


Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Občina Trbovlje
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2020 Zveza kulturnih društev Trbovlje in društva posebnega pomena za občino Trbovlje, če izpolnjujejo razpisne pogoje. Občina Trbovlje 13.01.2020 06.02.2020
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2020 Društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Občina Trbovlje 13.01.2020 06.02.2020
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V LETU 2020 Invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Občina Trbovlje 13.01.2020 22.01.2020
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NAGRAD DIPLOMANTOM ZA OPRAVLJENA ZAKLJUČNA DELA V OBDODBJU OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018 Diplomanti prve, druge ali tretje stopnje študijskih programov, določenih z Zakonom o visokem šolstvu, katerih zaključna dela izpolnjujejo pogoje razpisa Občina Trbovlje 17.01.2019 30.09.2019
NATEČAJ ZA »NAJ SPOMINEK, DOŽIVETJE, KULINARIČNI MENI IN PROSTORSKO UREDITEV INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE TRBOVELJ« Fizične in pravne osebe. Vsak prijavitelj lahko sodeluje na različnih tematikah natečaja, vendar z največ tremi predlogi Občina Trbovlje 17.04.2019 15.05.2019
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SPODBUD ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN GOSPODARSTVA V OBČINI TRBOVLJE V LETU 2019 Upravičeni prejemniki pomoči po tem razpisu so samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe s sedežem v občini Trbovlje. Občina Trbovlje 14.03.2019 09.04.2019
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2019 Društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Občina Trbovlje 17.01.2019 06.02.2019
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2019 Zveza kulturnih društev Trbovlje in društva posebnega pomena za občino Trbovlje, če izpolnjujejo razpisne pogoje. Občina Trbovlje 17.01.2019 06.02.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI TRBOVLJE ZA LETO 2019 Kmetijska gospodinjstva, ki ležijo na območju občine oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine, imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 3ha kmetijskih površin v uporabi in redijo najmanj 5 glav živine Občina Trbovlje 17.01.2019 23.01.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, KI SO PREDMET SPLOŠNE PORABE PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2019 Imajo sedež v občini Trbovlje in so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in delujejo na področju, ki je predmet razpisa Občina Trbovlje 17.01.2019 23.01.2019
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA DROGA 2019 Imajo sedež v občini Trbovlje in so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in delujejo na področju, ki je predmet razpisa Občina Trbovlje 17.01.2019 23.01.2019
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV V OBČINI TRBOVLJE ZA LETO 2019 Društva, združenja, organizacije in veteranska društva in organizacije, ki izvajajo svoje aktivnosti na območju občine Trbovlje Občina Trbovlje 17.01.2019 23.01.2019
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V LETU 2019 Invalidske in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Občina Trbovlje 17.01.2019 23.01.2019


Arhiv