SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Občina Litija
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V OBČINI LITIJA V LETU 2023 Lovske družine registrirane v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Litija 06.03.2023 02.11.2023
JAVNI RAZPIS ZA SOFINACIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČII LITIJA ZA LETO 2023 Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter izpolnjujejo ostale razpisne pogoje Občina Litija 06.03.2023 25.04.2023
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2023 Društva in združenja s področja kmetijstva, ki izpolnjujejo razpisne pogoje Občina Litija 10.03.2023 25.04.2023
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V OBČINI LITIJA V LETU 2023 Registrirani v RS kot pravna oseba, ki deluje v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet, izvajajo aktivnosti, namenjene mladim in za mlade, ki so predmet razpisa, da imajo sedež ali registrirano enoto na območju Občine Litija in izpolnjujejo ostale razpisne pogoje. Občina Litija 06.03.2023 31.03.2023
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LITIJA ZA LETO 2023 Izvajalci športnih dejavnosti (športna društva, zveze in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki so registrirani in imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini najmanj eno leto pred objavo JR ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje Občina Litija 06.03.2023 27.03.2023
JAVNI RAZPIS ZA RAZDELITEV SREDSTEV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI LITIJA ZA LETO 2023 Izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (nevladne organizacije, registrirane za izvajanje dejavnosti na področju kulture, posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih delavcev pri ministrstvu za kulturo, in javni skladi), ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu pravilnika sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/20) in Lokalnega kulturnega programa Občine Litija za obdobje 2023 in 2026 Občina Litija 06.03.2023 27.03.2023
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI LITIJA V LETU 2023 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji, so določeni v 4. členu Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija Občina Litija 06.03.2023 27.03.2023


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.