SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Občina Hrastnik
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA SOFINACIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV DRUŠTEV, ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ ZA LETO 2022 Upravičenci, ki so registrirani in delujejo na področju navedenih dejavnosti najmanj 1 leto, imajo sedež v občini Hrastnik ali izven nje, vendar so njeni člani tudi občani Hrastnika in izvajajo program na območju Hrastnika, imajo urejeno evidenco članstva, imajo zagotovljene materialne, prostroske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanja in uresničevanje programov in dejavnosti Občina Hrastnik 18.01.2022 17.02.2022
JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA V OBČINI HRASTNIK V LETU 2022 Pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo, ki je aktivno na območju Občine Hrastnik Občina Hrastnik 12.01.2022 31.01.2022
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2022 Športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS, zavodi za šport, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, zasebni športni delavci Občina Hrastnik 18.01.2022 31.01.2022


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.