SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Ministrstvo za kulturo
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
REDNI LETNI CILJNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DISTRIBUCIJE KAKOVOSTNIH EVROPSKIH, AVTORSKIH IN SVETOVNIH KINOTEČNIH FILMOV V KINEMATOGRAFSKI MREŽI IN V AVDIOVIZUALNIH STORITVAH NA ZAHTEVO TER ART KINO PROGRAMOV ZA LETO 2024 Pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo najpozneje na dan objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno sklenitve pogodbe Ministrstvo za kulturo 20.02.2024 18.03.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJU FILMSKIH FESTIVALOV V LETIH 2024–2026 Pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin na dan objave razpisa v Sloveniji, ter delujejo na področju javnega razpisa. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo Ministrstvo za kulturo 20.02.2024 18.03.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV POSTPRODUKCIJE NA PODROČJU UPRIZORITVENIH UMETNOSTI V LETU 2024 Nevladne organizacije, katerih program ni bil izbran na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25 samozaposleni v kulturi, ki so na zadnji dan roka za oddajo vlog na razpis in do zaključka projekta vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi ministrstvo, ter katerih projekti niso bili izbrani na projektnem razpisu z oznako JPR-UPR-AO-2024-2025. Ministrstvo za kulturo 20.02.2024 18.03.2024
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV, NAMENJENIH SENZORNO OVIRANIM, KI JIH BO V LETU 2024 SOFINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO Organizacije, registrirane za dejavnost invalidskih organizacij (Dejavnost 94.991 Standardne klasifikacije dejavnosti), oziroma nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področjih, ki jih zajema ta razpis, in so na dan objave razpisa vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu – eENO pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Ministrstvo za kulturo 30.01.2024 26.02.2024


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.