SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO PONUDNIKOV SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE ZA LETI 2023 IN 2024 Pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano gostinsko dejavnost; imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve; niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe); izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 18.07.2022 05.09.2022
JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV SPLETNE PLATFORME ZA PODPORO PROŽNEJŠIM NAČINOM ORGANIZACIJE DELA Pravna oseba zasebnega prava, s sedežem v Republiki Sloveniji s statusom fundacije v skladu z Zakonom o urejanju trga dela ter vpisana v evidenco fundacij za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 02.08.2022 23.08.2022


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.