SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA V DOMOVIH ZA STAREJŠE Pravne ali fizične osebe, ki v skladu z določbo 7. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo pogoje navedene v razpisu. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 29.06.2020 01.10.2020
JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA IZBIRO PONUDNIKOV SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE ZA LETI 2021 IN 2022 Pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano gostinsko dejavnost, imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve, niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe), izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 13.07.2020 24.08.2020


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.