SI / EN

Razpisi

Odstrani filter Filtriram po razpisovalcu: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Razpis / Poziv Upravičeni prijavitelji Razpisovalec Objavljen Rok prijave
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH V TUJINI ZA LETO 2023 Organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer: javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe, raziskovalne ustanove, strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 09.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 04.10.2024
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ SLOVENSKIH STROKOVNJAKOV IZ TUJINE NA SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH IN RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJAH TER ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI Pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji, in sicer visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ) in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov (eVŠ); raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 09.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30.09.2024
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ AD FUTURA ZA ŠTUDIJSKE OBISKE ŠTUDENTOV V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ V TUJINO ZA LETO 2023 Višješolska oziroma visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali akreditiran konzorcij za program Erasmus+, ki je nosilec ustrezne Erasmus listine za terciarno izobraževanje (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), pri čemer morajo biti vsi člani konzorcija, katerih študenti se bodo udeležili Erasmus mobilnosti, nosilci Erasmus listine za terciarno izobraževanje; in mu je bilo odobreno sofinanciranje Erasmus mobilnosti v obdobju študija (za študij ali prakso) s strani Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 09.01.2024 Do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 31.05.2024


Arhiv

Zasavje

Zasavska regija leži v osrčju Slovenije, ob srednjem toku reke Save in je obkrožena s številnimi vrhovi, ki jim kraljuje "zasavski Triglav" – Kum. Sestavljajo jo občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija.